Lietuvoje, Lenkijoje ir Italijoje 2020 – 2021 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad su šeimomis dirbantiems specialistams stinga informacijos, įgūdžių ir patirties, kaip suteikti pagalbą vaikams, patyrusiems nepalankių vaikystės patirčių (NVP) – fizinę ir psichologinę prievartą bei fizinę ir psichologinę nepriežiūrą.

 

Siekiant specialistams padėti įgyti žinių ir praktinių įgūdžių, 2020–2022 m. buvo įgyvendinamas projektas „PEARLS vaikams“, kurio metu Lietuvoje, Lenkijoje ir Italijoje 315 specialistų apmokyti psichologinio atsparumo stiprinimo paradigmos klausimais, kad galėtų atlikti vaikų atsparumo mokytojo vaidmenį. Mokymų dalyviai įgijo reikiamų žinių ir priemonių, kad atpažintų netinkamo elgesio su vaikais požymius, nustatytų tėvų rizikos veiksnius ar žalingą tėvų ir vaikų bendravimą, sustiprintų teigiamą vaikų potencialą, apsauginius vidinius veiksnius ir savipagalbos mechanizmus.

 

Parengta:

 

Psichologinio atsparumo stiprinimo modelio mokymų medžiaga:

 

Kaip naudotis medžiaga

 

Mokymų vadovas

 

Pischologinio atsparumo stiprinimo modelis I

 

Psichologinio atsparumo stiprinimo modelis II

 

Rekomendacijos tėvams:

 

Kaip saugiai auginti vaikus

 

Tėvais ne gimstama, o tampama

 

Pasikalbėjimai. Paprasti pokalbiai sudėtingomis temomis su vaikais

 

 

About the project in English

 

 

Lietuvoje projektą įgyvendino VšĮ Paramos vaikams centras, Italijoje – nepriklausoma pasaulietinė organizacija „Cesvi“, Lenkijoje – nevyriausybinė organizacija „Empowering Children Foundation“.

 

 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014-2020 m.) lėšomis.