Antrasingsnis
Antrasingsnis

Antras žingsnis

Tai socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programa, kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko tinkamai reikšti jausmus ir spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes. „Antras žingsnis“ – tyrimais paremta programa, skirta pradinių klasių vaikams.

 

Centro specialistai, koordinuojantys programos „Antras žingsnis“ įgyvendinimą Lietuvos mokyklose, moko pradinių klasių pedagogus dirbti su programa, suteikia reikalingą informaciją, mokymo gaires ir konsultuoja viso darbo metu. Išklausę mokymus, pedagogai pasirengia padėti vaikams pažinti ir suvaldyti pykčio jausmus, efektyviai spręsti problemines situacijas, įtraukti į bendrą darbą tėvus.

 

Programa remiasi trimis pagrindiniais socialiniais gebėjimais: empatija arba atjauta, impulsų kontrole, problemų sprendimu ir pykčio valdymu. Šių socialinių ir emocinių įgūdžių vaikai mokomi modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius, gaudami teigiamų mokytojos pastiprinimų. Socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios ir pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialiniai emociniai įgūdžiai padeda išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo ir impulsyvumo. Tyrimai rodo, kad mokantis šių įgūdžių keičiasi ne tik vaikų elgesys bei nuostatos, bet ir akademiniai pasiekimai. Be to, vaikai, pasižymintys aukštesnėmis socialinėmis kompetencijomis, turi daugiau draugų ir pasižymi mažesne rizika patirti atstūmimą ar patyčias.

 

Dalyvaudami programoje mokiniai:

 

  • išmoksta savireguliacijos – tai padeda tinkamai ir produktyviai dalyvauti klasės darbe;
  • išsiugdo empatiją – mokosi tvarkytis su savo stipriais jausmais ir spręsti konfliktus;
  • mokosi emocijų valdymo – stiprių emocijų atpažinimas ir mokėjimas nusiraminti padeda save kontroliuoti, nesielgti agresyviai;
  • įgyja problemų sprendimo įgūdžių – tai padeda  tinkamai spręsti bendraamžių tarpasmeninius konfliktus ir mažina impulsyvų bei agresyvų elgesį.

 

Kas yra empatija ir kodėl svarbus emocijų valdymas? 

 

Kodėl svarbu mokytis problemų sprendimo?

 

Kuo svarbūs socialiniai – emociniai įgūdžiai?

 

Kuo svarbūs geri mokinių santykiai su mokytojais?

 

 

Mokytojų, dirbančių su programa, atsiliepimai

Vaikų mintys apie „Antro žingsnio“ pamokas