VšĮ Paramos vaikams centras

 

Nevyriausybinė organizacija, veiklą pradėjusi 1995 m. kaip Atviros Lietuvos fondo „Big Brothers Big Sisters“ programa. Tais pačiais metais Centro darbuotojai pradėjo teikti psichologinio konsultavimo paslaugas vaikams, turintiems emocinių ir elgesio problemų, rengti mokymus specialistams, dirbantiems su vaikais. Nuo 1996 m. prioritetine Centro veiklos kryptimi tampa prievartos prieš vaikus prevencija ir pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams bei jų artimiesiems.

 

MISIJA – užtikrinti vaikų psichinę gerovę, teikiant profesionalią efektyvią kompleksinę pagalbą vaikams ir šeimoms.

 

VEIKLOS:

 

  • psichologinės konsultacijos ir psichoterapija vaikams bei suaugusiems;
  • psichologinė, socialinė, psichiatro ir teisinė pagalba prievartą patyrusiems vaikams bei jų šeimoms;
  • konsultacijos ir mokymai vaikus bei paauglius auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams;
  • mokymai ir konsultacijos su vaikais dirbantiems psichologams, socialiniams darbuotojams, psichiatrams, pedagogams, teisininkams, vaiko teisių apsaugos specialistams, gydytojams ir kitiems specialistams.

 

PROGRAMOS:

 

ANTRAS ŽINGSNIS 

 

Socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programa, kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko tinkamai reikšti jausmus ir spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes.

 

Centro specialistai koordinuoja programos įgyvendinimą Lietuvos mokyklose, moko pradinių klasių pedagogus dirbti su programa, suteikia reikalingą informaciją, mokymo gaires ir konsultuoja viso darbo metu.

 

BIG BROTHERS BIG SISTERS 

 

Savanoriškos mentorystės programa, kurios metu profesionalų atrinkti ir apmokyti savanoriai mažiausiai metus bendrauja su 7-14 metų vaikais ir paaugliais. Savanoriai suteikia vaikams emocinę paramą ir rodo teigiamą pavyzdį, o jų bendravimą koordinuoja Centro specialistai. 

 

„Pagaliau turiu draugą, su kuriuo galiu susitikti ir apie viską kalbėtis”, – taip sako visi vaikai, bendraujantys su savanoriais. Draugai kalbasi jiems svarbiomis temomis, eidami kartu sportuoti, į kiną ar teatrą, susitikę arbatos puodeliui, gamindami maistą ir pan. Turėdamas patikimą suaugusįjį, vaikas mato pavyzdį, todėl išmoksta kalbėtis apie sunkumus, lengviau išgyvena krizes, įgauna pasitikėjimo savimi ir kitais. 

 

POZITYVI TĖVYSTĖ 

 

Tai projektai, skirti tėvams, įtėviams, globėjams, norintiems suprasti kūdikių, vaikų ir paauglių elgesį. Mokymuose, paskaitose ir konsultacijose Centro specialistai padeda mokytis kurti artimą ryšį su vaiku, ugdyti ir palaikyti jo savigarbą, nubrėžti tinkamo elgesio ribas. Mokoma įveikti tėvystės krizes ir pozityviai elgtis, iškilus sudėtingesnėms situacijoms namuose ar ugdymo įstaigoje. Taip pat rengiami specialistai vesti pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus. 

 

Tėvams teikiamos nemokamos anoniminės konsultacijos telefonu „Tėvų linijoje“. Įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų teikimas šeimai Vilniaus mieste“ nemokamai teikiamos individualios, šeimos ir grupinės konsultacijos, mediacijos paslaugos, organizuojami tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai ir viešos paskaitos.

 

VAIKYSTĖ BE SMURTO 

 

Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų artimiesiems. Centro specialistai teikia profesionalią psichologinę, socialinę, psichiatro ir teisinę pagalbą: vykdo teisines vaikų apklausas, padeda vaikui ir šeimai rengiantis teisinėms procedūroms. Taip pat veda mokymus ir teikia konsultacijas specialistams, vykdo prievartos prieš vaikus prevenciją. Mokyklose įgyvendinama konfliktų prevencijos programa „Taiki mokykla“ ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevenecijos programa „Saugok ir gerbk mane“.