Mediacijos metu, dalyvaujant mediatoriui, siekiama taikiai išspręsti konfliktą. Rasti priimtiniausią sprendimą mediatorius padeda ne tik sutuoktiniams ar partneriams, bet ir kitoms konfliktuojančioms šalims, pavyzdžiui, tėvams ir seneliams, tėvams ir vaikams. Padedama išsakyti savo poziciją, įsiklausyti į kito argumentus, suprasti kitą pusę, rasti sutarimą. 

 

Mediacijos metu sprendžiami ginčai, kylantys skyrybų metu (dėl vaiko išlaikymo, gyvenamosios vietos ar bendravimo tvarkos nustatymo ir kt.), nesutarimai dėl vaikų auklėjimo, bendravimo su seneliais ir daugelis kitų. 

 

Kreiptis dėl mediacijos paslaugų gali bet kuri pusė, tačiau dalyvauti mediacijoje turi abi. Mediatorius įvertina, ar abi pusės gali tarpusavyje kalbėtis ir ieškoti sprendimo. Jei nors viena šalis nesutinka ir atsisako dalyvauti, mediacija negalima.

 

Mediacijos proceso metu laikomasi šių pagrindinių principų:

 

  • savanoriškumo – asmuo savo noru pasirenka šį ginčų sprendimo būdą, jame dalyvauja ir gali pasitraukti kada panorėjęs, nenurodydamas priežasčių;
  • konfidencialumo –  nei vienas proceso dalyvis neatskleidžia jokios informacijos, gautos mediacijos metu, kitiems asmenims;
  • mediatoriaus nešališkumo, neutralumo, nepriklausomumo – mediatorius nėra susijęs nei su viena konfliktuojančia puse,  jis neturi nei finansinio, nei asmeninio suinteresuotumo mediacijos proceso baigtimi.

 

KAINOS: 
 

Ekspertų

 

Specialistų

Mediacija: 50  min. 60 Eur 50 Eur

REGISTRACIJA – tel.: 8 611 22612, 8 611 43567