MEDIACIJA – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai tarpininkauja ir pedada konfliktuojančioms pusėms taikiai išspręsti ginčą.

 

Mediacijos proceso metu laikomasi šių pagrindinių principų:

 

  • savanoriškumo – asmuo savo noru pasirenka šį ginčų sprendimo būdą, jame dalyvauja ir gali pasitraukti kada panorėjęs, nenurodydamas priežasčių;
  • konfidencialumo –  nei vienas proceso dalyvis neatskleidžia jokios informacijos, gautos mediacijos metu, kitiems asmenims;
  • mediatoriaus nešališkumo, neutralumo, nepriklausomumo – mediatorius nėra susijęs nei su viena konfliktuojančia puse,  jis neturi nei finansinio, nei asmeninio suinteresuotumo mediacijos proceso baigtimi.

 

REGISTRACIJA – tel.: 8 611 22612, 8 611 43567