Socialinių emocinių įgūdžių programa „Antras žingsnis darželiams“ – tai kasdienės interaktyvios pamokėlės 4-6 metų vaikams. Pamokėlių metu vaikai mokosi suprasti ir valdyti savo jausmus, spręsti konfliktus, bendradarbiauti. Vaikai jau darželyje išmokę tokių esminių įgūdžių, kaip klausytis ir koncentruoti dėmesį, jausti empatiją, valdyti emocijas, kurti draugystes ir spręsti santykių problemas, juos įpranta taikyti visą laiką.

 

Norint, kad darželinukai įgytų socialinių emocinių įgūdžių, auklėtojams būtinas efektyvus įrankis. Programa „Antras žingsnis darželiams“, kurią įgyvendinant vaikai atlieka jų amžiui pritaikytas užduotis, padeda pasiekti akivaizdžių rezultatų. Programą  jau įgyvendinantys Vilniaus, Kėdainių ir Utenos darželių auklėtojai pastebi, kad vos po kelių mėnesių stipriai sumažėjo vaikų agresyvaus elgesio, jie tapo kur  kas draugiškesni, dažniau stengiasi padėti vienas kitam ir auklėtojams, supykę greičiau nusiramina, lengviau dalinasi žaislais ir įtraukia vienas kitą į žaidimus.

 

Kaip vyksta programa darželyje?

 

Dvejus metus 28 savaites kiekvieną dieną pagrindinė(-is) grupės auklėtoja(-s) veda 20 min.  trukmės pamokėlеs 4-6 metų vaikams. Užsiėmimų metu vaikai atlieka įtraukiančias ir lengvai suprantamas užduotis. Naudojamos žaismingos priemonės, padedančios sudominti vaikus: lėlytės, plakatai, jausmų kortelės, linksmos dainelės. Visų pamokėlių eiga, struktūra ir užduotys detaliai aprašytos programos vadove, o reikalingos priemonės pateikiamos metodinėje medžiagoje. 

 

Įgūdžiai, kurie ugdomi pamokėlių metu:

 

  • mokymosi įgūdžiai: gebėjimas klausytis, fokusuoti dėmesį, sekti instrukcijas, įvardinti savo poreikius;
  • empatija: jausmų identifikavimas, pykčio atpažinimas, norаs padėti; 
  • emocijų valdymas: kūno pojūčių ir jausmų sąsajos, gebėjimas įveikti nusivylimą ir pyktį, išlaukti ir nusiraminti, apėmus stiprioms emocijoms;
  • bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai: gebėjimas pakviesti į žaidimą, prisijungti prie žaidimo, gebėjimas įvardinti problemą ir ieškoti galimų išeičių, išsakyti savo nuomonę.

 

PROGRAMOS „ANTRAS ŽINGSNIS DARŽELIAMS“ MOKYMAI

 

Norint įgyvendinti programą, auklėtojos(-ai) turi baigti Paramos vaikams centro mokymus (12 ak.val.), kurių metu suteikiama visa reikalinga metodinė medžiaga (programos vadovas, lėlytes, dainelės, plakatai, jausmų kortelės). Vėliau teikiamos tęstinės konsultacijos (4 ak. val.), skirtоs aptarti kylantiems klausimams dėl darbo su „Antro žingsnio darželiams“ programa.

 

Mokymai skirti: darželių auklėtojoms(-ams), kurių grupėse didžioji dalis vaikų – keturmečiai (gali būti ir mišrios grupės).

 

Lektorė: Paramos vaikams centro psichologė, programos „Antras žingsnis“ vadovė Ieva Dulinskaitė.

 

Norint užsisakyti mokymus arba kilus klausimams: ieva.dulinskaite@pvc.lt 

 

 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ ORGANIZUOJA:

 

FINANSUOJA: