Kuo svarbūs socialiniai – emociniai įgūdžiai?

 

Vaikai, pasižymintys stipresniais socialiniais-emociniais įgūdžiais geba kurti draugiškus tarpusavio santykius, tiek bendraamžių, tiek ir suaugusiųjų gretose. Tokių vaikų gebėjimas kurti palankius socialinius ryšius taip pat skatina ir akademinę jų sėkmę.

 

Socialiniai vaikų įgūdžiai veikia ir jų akademinius pasiekimus. Mokykloje kuriami socialiniai ryšiai veikia vaiko požiūrį į mokyklą, norą priklausyti jos bendruomenei bei poreikį tobulėti. Bendraamžių pripažinimo trūkumas neretai skatina mokinį atsiriboti, mažina jo norą įveikti akademinius iššūkius, ryškina vidinius sunkumus signalizuojančius požymius. Kita vertus, socialinis pripažinimas skatina mokinio motyvaciją formuoti efektyvias mokymosi strategijas bei norą įveikti ankstyvuosius akademinius sunkumus. 

 

Mokinių akademiniai pasiekimai yra sąlygojami ne tik jų intelekto potencialo, bet ir tarpasmeninių santykių formavimo įgūdžių. Tyrimai atskleidžia, kad mokinio socialinės-emocinės kompetencijos jų akademinius pasiekimus prognozuoja taip pat gerai ar net geriau nei intelekto rodmenys. Tyrimų duomenimis, vyresniųjų klasių mokinių akademiniai pasiekimai, prognozuojami tiksliau, atsižvelgiant į šių mokinių tarpusavio bendravimo tendencijas pradinėse klasėse. Mokiniai, pradinio ugdymo laikotarpiu demonstruojantys empatiją, pagalbos kitam iniciavimą, bendradarbiavimą bei gebėjimą dalintis vėlesnėse klasėse dažniau pasižymi aukštesniais akademiniais pasiekimais.

 

Mokiniai, demonstruojantys stipresnius socialinius ir emocinius įgūdžius formuoja stabilesnius ir pozityvesnius santykius su bendraamžiais, yra rečiau atstumiami, izoliuojami, rečiau patiria patyčias. Vaikai, turintys draugų, yra iš esmės laimingesni ir sėkmingesni mokykloje – turi aukštesnius pažymius, yra labiau įsitraukę į papildomas mokyklines veiklas, rečiau patenka į bėdas. Kita vertus, mokiniai, patiriantys patyčias, demonstruoja žemesnius akademinius pasiekimus, dažniau vartoja alkoholį ir kitas psichoaktyvias medžiagas, turi žemesnę savivertę, jaučiasi vieniši ir prasčiau lanko mokyklą. Tyrimų duomenimis, socialinių kompetencijų ugdymo programos tokias asocialaus mokinių elgesio apraiškas mažina.