Kuo svarbūs geri mokinių santykiai su mokytojais?

 

Socialinės-emocinės kompetencijos gerina mokinių ryšį su mokytojais ir bendraamžiais. Geresni tarpusavio santykiai savo ruoštu skatina mokyklos bendruomeniškumą. Tyrimai rodo, kad mokinių gebėjimas formuoti pozityvius santykius su mokykla ir jos darbuotojais yra susijęs ir su nuosekliais jų akademiniais siekiais. Tarptautinių tyrimų duomenimis, pusė mokyklos nebaigusių jaunuolių teigia ją metę dėl sunkumų palaikant pozityvius santykius su klase ir mokyklos pedagogais. Kita vertus, pozityvus, nekonfliktiškas santykis su mokyklos darbuotojais skatina mokyklą baigti tuos, kurie turi sąlyginai aukštą riziką ją mesti. Vedami pozityvių mokyklos patirčių – nepasiturintys, nepalankiomis sąlygomis augę mokiniai ugdymo įstaigoje išlieka ilgiau.

 

Pozityvus mokyklos bendruomeniškumo poveikis iliustruoja jauno žmogaus tarpasmeninių santykių, mokyklos patirčių ir gyvenimiškos sėkmės sąsajas. Teigiamas vaiko santykis su mokyklos bendruomene skatina saugaus, socialiai priimtino elgesio formavimasi, didina akademinės pažangos tikimybę, mažina vidinių ir išorinių sunkumų vystymąsi bei asocialaus, pavojingo elgesio tendencijas. Mokyklos bendruomenės stiprinimas lemia ilgai išliekančią mokinių emocinę ir socialinę apsaugą – tyrimų duomenimis, artimą ryšį su mokyklos bendruomene brandinę pradinių klasių mokiniai vidurinėje mokykloje rečiau įsitraukia į nusikalstamą veiklą, yra mažiau linkę rūkyti, vartoti alkoholį ir kitas psichoaktyvias medžiagas.