Kūdikis nuo gimimo iki 6 mėnesių

Tik gimusio kūdikio akys jau yra truputį pramerktos ir jis tyrinėja veidus, ypač savo tėvų. Naujagimis naudojasi visais jutimais – rega, klausa, skoniu, uosle, lytėjimu, kad pažintų tėvus ir užmegztų ryšį. Kūdikiai greitai pažįsta pasaulį jutimais. Svarbiausi dalykai nuo pat pirmos gyvenimo dienos yra prisirišimas ir pasitikėjimas. Tad labai svarbu suprasti ir patenkinti šiuos vaiko poreikius. Nuo tos akimirkos, kai kūdikis gimsta, jūs pradedate bendrauti. Ypatingai svarbūs garsiniai ir lytėjimo jutimai. Nors naujagimiai ir nesupranta, ką sakote, tačiau jūsų ramus, užtikrinantis balsas suteikia saugumo. Kai vaikui šypsotės, kalbate su juo, jūsų veidas ir balsas tampa atpažįstamu nusiraminimo ir jaukumo šaltiniu. Tokiu būdu mažylis susieja, kad iš jūsų gali tikėtis maitinimo, šilumos ir raminančių prisilietimų. Jeigu tinkamai tenkinate vaiko poreikius – pamaitinate, kai jis alkanas, nuraminate, kai išsigandęs, sušildote, kai sušalęs, – kūdikis jaučiasi saugus ir gali pasitikėti jumis ir supančiu pasauliu. Taip formuojasi pamatinis saugumas, kuris išliks visą gyvenimą ir leis vaikui pasitikėti žmonėmis, kurti saugius ryšius, vėliau pačiam tinkamai rūpintis  savo poreikiais.

 

✓ Kuo daugiau kalbėkite su kūdikiu, lieskite, glamonėkite, sūpuokite, dainuokite. Su kiekvienu prisilietimu kūdikis mokosi suprasti, koks yra pasaulis.

 

✓ Kūdikiui patinka ne tik klausytis jūsų balso, bet ir pačiam „kalbėti, klegėti, dainuoti, burkuoti“. Entuziastingai reaguokite į vaiko skleidžiamus garsus, veido mimikas, kartokite juos ir palaukite kol vaikas vėl ką nors „pasakys“. Tokiu būdu pažindinate vaiką su balso tono, tempo, kalbėjimo paeiliui ypatybėmis ir parodote vaikui, kad yra svarbus ir jo verta klausytis.

 

✓ Stenkitės nepertraukinėti ir žiūrėti į vaiką, kai jis “kalba“. Parodykite, kad jums įdomu, ir kad mažylis gali jumis pasitikėti.

 

✓ Pasakokite vaikui, į ką jis žiūri, ką daro ar ką darote jūs.

 

✓ Negailėkite mažyliui bučinių, apkabinimų, paglostymų. Taip vaikas matys pasaulį kaip saugų ir raminantį.

 

✓ Visada sureaguokite į naujagimio verksmą. Taip jis žinos, kad yra svarbus ir vertas dėmesio.

 

✓ Stenkitės suprasti, ko kūdikiui reikia, ir būtent tai suteikti. Nelinksminkite, jei jis pavargęs ar alkanas, nemaitinkite, jei jam norisi žaisti, panešiokite, kai prašosi ant rankų.

 

✓ Stebėkite, ar vaikas nerodo ženklų, kad jam yra per daug stimuliacijos ir reikalinga pertraukėlė.

 

 

RAIDOS YPATUMAI

Mažylis nuo 6 mėnesių iki 1-erių metų

Prasideda tyrinėjimo metas, kai vaikas bando pats pasiekti daiktus, juos čiupinėti ir išnagrinėti. Jūs galite skatinti pažinimo procesą reaguodami į vaiko atradimus, dalyvaudami jo žaidimuose ir leisdami jam tyrinėti aplinką. Svarbu, kad  vaikas turėtų žaislų, daiktų, kurie galėtų padėti jam lavintis. Jam bus įdomios įvairios spalvos, formos. Liesdami ir čiupinėdami daiktus vaikai pažins formos ir paviršiaus ypatybes. Jūsų kūdikis vis geriau išmoks paimti ir laikyti daiktus, tikėtina, kad bandys juos toliau tyrinėti burnoje.

 

✓ Suteikite vaikui galimybių išbandyti savo jėgas, kurti ir lavintis. Pasirūpinkite, kad vaikas turėtų įvairių formų, dydžių, spalvų, jo amžiui tinkamų žaislų, žaidimų. Taip pat vaikui įdomūs ir buityje naudojami daiktai, pvz.: mediniai šaukštai, plastikiniai indai, puodeliai. Jie stimuliuoja vaiko kūrybiškumą ir smalsumą.

 

✓ Mažylis bandys pasiekti viską, ką mato. Tad labai svarbu namus paruošti taip, kad jis galėtų saugiai žaisti. Stebėkite, kad vaikas nesusižeistų.

 

✓ Kalbėkitės su vaiku ir reaguokite į jo skleidžiamus garsus. Tai padeda mokytis socialinių kalbos ir bendravimo aspektų. Kartokite vaiko skleidžiamus garsus, įterpkite naujų garsų bei paprastų žodžių. Pastebėsite, kaip vaikas bando jus pakartoti. Taip pat vaikas mokosi naudotis savo balsu – pakviesti, parodyti, kad pyksta ar džiaugiasi.

 

✓ Supažindinkite mažylį su knygomis. Patartina skaityti kiekvieną dieną. Kai skaitote, įvardinkite objektų, žmonių, gyvūnų pavadinimus ir parodykite juos paveikslėlyje, pademonstruokite kokius garsus jie skleidžia. Parinkite paprastas knygas, kuriose yra daug nesudėtingų paveikslėlių. Leiskite jam/jai perversti puslapius.

 

✓ Gali prasidėti atsiskyrimo nerimas. Kūdikis gali sunerimti, pamatęs jam nepažįstamą žmogų, pasilikęs su aukle, ar kai jūs tiesiog išeinate trumpam į kitą kambarį. Vaikas gali pradėti verkti, prašytis ant rankų, įsikibti į jus ir reikalauti dėmesio. Tai yra normalus elgesys šiame raidos etape. Svarbu vaikui pasakyti bei parodyti, kad jūsų išsiskyrimas yra laikinas. Vėliau toks elgesys pasireikš vis rečiau, nes vystysis vaiko kalba ir socialiniai įgūdžiai, jis išmoks nusiraminti ir supras, kad išsiskyrimas yra laikinas. Kaip palengvinti išsiskyrimą:

  • paaiškinkite vaikui, kur išeinate ir pasakyti, kada grįšite;
  • parodykite mažyliui, kad žmogus, su kuriuo pasilieka, yra patikimas;
  • išeidami ir sugrįžę leiskite kūdikiui išreikšti savo jausmus, parodykite, kad matote ir girdite, jog jis jaučiasi neramus ir suprantate ko jis nerimauja, padėkite nusiraminti.

 

RAIDOS YPATUMAI