Fizinė raida:

 • dar vis mėgsta greitai ropoti po namus;
 • sėdi pats;
 • padeda, kai yra nurengiamas;
 • sugriebia daiktus nykščiu ir pirštais;
 • laiko kreideles ar pieštukus;
 • laiko šaukštą, bando pats valgyti;
 • greitai ir lengvai atsisėda iš stovėjimo pozicijos;
 • gali žengti kelis žingsnius vienas;
 • „šoka“ pagal muziką;
 • gali lipti laiptais aukštyn ir žemyn;
 • gali nešti du daiktus vienoje rankoje.

Emocinė raida:

 • apsikabina mamą (ar kitą artimą globėją);
 • nemėgsta būti atskirtas nuo mamos, liūdi;
 • pasitiki mama (ar kitu artimu globėju);
 • bijo nepažįstamųjų ir naujų vietų;
 • netinkamas elgesys, pykčio priepuoliai ir priešinimasis, ypač valgant;
 • dažna emocijų kaita, dažniausiai be aiškios priežasties;
 • aiškiai išreiškia keletą emocijų, bet nesugeba jų identifikuoti;
 • suvokia save kaip turintį nekintančias savybes (pvz., vyriška lytis ir moteriška lytis).

Socialinė raida:

 • supranta, kad yra atskiras ir skirtingas asmuo;
 • atpažįsta įvairius kitų žmonių jausmus ir pats juos reiškia;
 • vystosi humoro jausmas;
 • tampa išrankesnis veiklai ir su kuo leisti laiką;
 • mėgsta muziką ir ritmingus garsus;
 • supranta, ką reiškia „ne“;
 • žaidžia paprastus žaidimus (pvz., slėpynes);
 • formuojasi prieraišumas kitų žmonių, ne tik tėvų atžvilgiu;
 • formuojasi tam tikra nepriklausomybė nuo tėvų (gali patenkinti kai kuriuos savo poreikius pvz., pavalgyti ir pasiekti daiktus).

Kognityvinė (intelektinė, pažintinė) raida:

 • parodo pirštu pažįstamus objektus;
 • susieja žodžius su daikto savybėmis (pvz., pasakius „lėktuvas“, žiūri į dangų);
 • suvokia, kad objektas egzistuoja net ir šiam išnykus iš matymo lauko ir ieško jo (pvz., numeta daiktus nuo aukštos kėdės ir jų ieško);
 • ieško paslėptų daiktų;
 • parodo pirštu bent vieną kūno dalį;
 • gali pasakyti kelis žodžius ir supranta jų reikšmę;
 • pavadina daiktus ar veiksmus vienu–dviem žodžiais;
 • taria žodžius „mama“, „tėtė“;
 • bando spręsti problemas bandymų ir klaidų būdu;
 • gali pastatyti bokštą iš dviejų-trijų kaladėlių;
 • gali sugrupuoti daiktus pagal dydį, formą, spalvą;
 • gali įvykdyti kelis paprastus nurodymus;
 • smalsauja apie viską (tyrinėja pasaulį).

Moralinė raida:

 • jaučiasi pasaulio centru;
 • neskiria gėrio nuo blogio.