Kūdikio nuo gimimo iki 6 mėnesių raidos ypatumai

Fizinė raida:

 • turi čiulpimo ir griebimo refleksus;
 • daug miega;
 • išlaiko galvą;
 • apsiverčia ant šono;
 • apsiverčia nuo nugaros ant pilvo ir nuo pilvo ant nugaros;
 • sugeba fokusuoti žvilgsnį ir sekti objektus;
 • siekia daiktų ir laiko juos rankose, perima iš vienos rankos į kitą;
 • gali paimti mažus daiktus nuo plokščio paviršiaus;
 • nekontroliuoja šlapimo pūslės ir žarnyno;
 • įvaldo stambiąją motoriką (rankų, kojų judesiai);
 • nusistovi maitinimo režimas;
 • laiko buteliuką;
 • gali sėdėti beveik be pagalbos;
 • greitas fizinis augimas ir pokyčiai.

Emocinė raida:

 • šypsosi žiūrėdamas į veidrodį;
 • atskiria fizinį save ir fizinį kitą;
 • džiaugiasi kitais vaikais, šypsosi ir liečia juos;
 • šypsosi ir skleidžia garsus, kad gautų dėmesio;
 • noriai žaidžia ir mėgaujasi garso efektais;
 • susiformuoja prieraišumas tėvams/globėjams (vaikas ir tėvai/globėjai susipažįsta vienas su kitu – išmoksta, kaip iššifruoti vienas kito signalus ir suformuoja emocinį ryšį);
 • išsigąsta ir sutrinka prie nepažįstamų žmonių;
 • išreiškia pykčio ir baimės jausmus;
 • nusiramina čiulpdamas nykštį ar čiulptuką;
 • pagrindinis rūpestis – svarbiausių poreikių patenkinimas;
 • išmoksta pasitikėti, kad svarbiausia poreikiai bus patenkinti.

Socialinė raida:

 • gali imituoti veido išraiškas ir balso toną;
 • reaguoja į kitų žmonių kalbą, atsisuka ir žiūri į kalbėtoją;
 • reaguoja į savo vardą;
 • atpažįsta tėvus/globėjus;
 • inicijuoja socialinį kontaktą (pvz., šypsosi, kai pasirodo mama/globėja);
 • labai priklausomas nuo tėvų/globėjų, patenkinant poreikius.

Kognityvinė (intelektinė, pažintinė) raida:

 • gali pasiekti ir paimti daiktus, kuriuos mato;
 • siekia nukritusių daiktų;
 • pradeda lyginti du daiktus tarpusavyje;
 • naudojasi pirštais ir burna tyrinėdamas daiktus;
 • stebi ir tyrinėja daiktus atsargiai ir ilgą laiką;
 • spontaniškai taria daug priebalsių ir balsių (ūbauja ir guguoja);
 • atpažįsta žinomus daiktus ir žmones, atitinkamai reaguoja į juos;
 • atranda, kad gali paveikti aplinką (pvz., kad tėvai ar globėjai pasirodo, kai jis verkia);
 • plečiasi atmintis.

Moralinė raida:

 • save suvokia kaip pasaulio centrą;
 • neturi blogio ir gėrio suvokimo.