Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, Lietuvoje 2020 m. fiksuoti 1496 vaikų fizinio smurto atvejai, nepriežiūros – 956, psichologinio smurto – 204, seksualinės prievartos – 185 atvejai. Tai sudaro apie 1% visų Lietuvoje gyvenančių vaikų. Tuo tarpu, PSO duomenimis (WHO, 2020), 9,6% vaikų Europos regione patiria seksualinę, 22,9% fizinę ir 29,1% psichologinę prievartą. Tai rodo, kad Lietuvoje šalia vaiko esantiems suaugusiems ir patiems vaikams stinga žinių bei įgūdžių, kaip atpažinti smurtą ir kur kreiptis pagalbos.

 

Paramos vaikams centras kartu su partneriais įgyvendina projektą „Įgalinti vaikai ir šeimos: smurto prevencijos ir intervencijos paslaugų modelis“. Projekto metu (2021–2023 m.) bus sukurta ir Lietuvoje įdiegta prevencinė programa vaikams ir šeimoms bei plečiamas specializuotų paslaugų prieinamumas smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms. Įdiegus naujų paslaugų modelį, vaikai, kuriems kyla rizika patirti smurtą, bus įgalinti atpažinti pavojingas situacijas, o vaikai, kurie jau patyrė smurtą, – pranešti apie tai ir gauti tinkamą pagalbą.

 

Projekto veiklos:

1. Smurto prieš vaikus situacijos bei vaikų ir šeimų poreikių analizė.

2. Prevencinė programos vaikams ir tėvams „Esu saugus“ sukūrimas ir įdiegimas.

3. Profesionalios psichologinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms.

4. Projektų rezultatų sklaida (veiklų pristatymo renginys, konferencija projekto rezultatų sklaidai, socialinė kampanija, projekto partnerių susitikimai).

 

ĮGYVENDINTOS VEIKLOS

 

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

 

Koordinatorius

 

Partneriai:

        

 

 

PROJEKTĄ REMIA Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.