Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, Lietuvoje 2020 m. fiksuoti 1496 vaikų fizinio smurto atvejai, nepriežiūros – 956, psichologinio smurto – 204, seksualinės prievartos – 185 atvejai. Tai sudaro apie 1% visų Lietuvoje gyvenančių vaikų. Tuo tarpu, PSO duomenimis (WHO, 2020), 9,6% vaikų Europos regione patiria seksualinę, 22,9% fizinę ir 29,1% psichologinę prievartą. Tai rodo, kad Lietuvoje šalia vaiko esantiems suaugusiems ir patiems vaikams stinga žinių bei įgūdžių, kaip atpažinti smurtą ir kur kreiptis pagalbos.

 

Paramos vaikams centras kartu su partneriais 2021–2023 m. įgyvendino projektą „Įgalinti vaikai ir šeimos: smurto prevencijos ir intervencijos paslaugų modelis“. Projekto metu sukurta ir Lietuvoje įdiegta prevencinė programa vaikams ir šeimoms bei plečiamas specializuotų paslaugų prieinamumas smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms. Įdiegus naujų paslaugų modelį, vaikai, kuriems kyla rizika patirti smurtą, bus įgalinti atpažinti pavojingas situacijas, o vaikai, kurie jau patyrė smurtą, – pranešti apie tai ir gauti tinkamą pagalbą.

 

Įgyvendintos veiklos:

 

– Atlikta focus grupių apklausa, skirta smurto prieš vaikus prevencijos bei vaikų ir šeimų poreikių analizei. 2021 m. vasario – kovo mėn. įgyvendintos 6 diskusijos, kuriose dalyvavo specialistai, dirbantys su vaikais ir šeimomis, specialistai, dirbantys su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, tėvai, auginantys paauglius ir vaikus, paaugliai ir vaikai.

 

– Parengta smurto prieš vaikus Lietuvoje situacijos apžvalga: „Vaikų apsauga nuo smurto Lietuvoje: situacijos apžvalga“

 

– Atlikta vaikų, šeimų ir specialistų poreikių analizė: „Ką vaikai, tėvai ir specialistai sako apie smurto prieš vaikus prevenciją: fokus grupių rezultatai“

 

– Suorganizuota konferencija „Įgalinti vaikai ir šeimos: kaip apsaugoti vaikus nuo smurto“. Vaizdo įrašas: https://youtu.be/0vFxvsCoAIY

 

– Sukurta smurto prieš vaikus prevencijos programa „Esame saugūs“ ir pradėta įgyvendinti Lietuvos ugdymo įstaigose bei socialinių paslaugų centruose.

 

– Buvo teikiama psichologinė pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų artimiesiems.

 

– Įgyvendinta socialinė kampanija „Tėvų žodžiai įsirašo širdy“.

 

 

PROJEKTĄ ĮGYVENDINO:

 

Koordinatorius

 

Partneriai:

        

 

 

PROJEKTĄ RĖMĖ Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.