Paskelbta: 2019 07 16

Svarbiausi Paramos vaikams centro darbai 2018 metais

Paramos vaikams centro komanda 2018 m. tęsė anksčiau pradėtas iniciatyvas, projektus ir programų „Big Brothers Big Sisters“, „Vaikystė be smurto“, „Pozityvi tėvystė“, „Antras žingsnis“ veiklas. Visų Centro veiklų svarbiausias tikslas – kad Lietuvos vaikai jaustųsi saugūs, nes tik taip užaugę žmonės gali kurti stiprią, atvirą, bendradarbiaujančią visuomenę.

Programoje „Big Brothers Big Sisters“ dalyvavo 88 savanoriai, kurie 88 vaikams, išgyvenantiems sunkumus, teikė emocinę paramą ir rodė teigiamą pavyzdį.

Įgyvendinant programą „Vaikystė be smurto“, kompleksinę pagalbą gavo 205 vaikai, patyrę smurtą, ir 344 jų artimieji, 204 psichologai parengti darbui teisinėse apklausose, parengta e.mokymų sistema „Kaip kalbėtis su vaiku apie kūną ir saugumą“ (www.pvcmokymai.lt). Mokyklose įgyvendinama konfliktų prevencijos programa „Taiki mokykla“ ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“.

„Pozityvi tėvystė“ – tai projektai, skirti tėvams, įtėviams, globėjams, norintiems suprasti kūdikių, vaikų ir paauglių elgesį. Tėvai konsultuojami telefonu „Tėvų linijoje“ (atsiliepta į 940 skambučių), įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų teikimas šeimai Vilniaus mieste“ teikiamos individualios, šeimos ir grupinės konsultacijos, mediacijos paslaugos, organizuojami tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai ir viešos paskaitos (1 175  žmonės gavo pagalbą).

Centro specialistai koordinuoja programos „Antras žingsnis“ įgyvendinimą Lietuvos mokyklose, moko pradinių klasių pedagogus dirbti su programa, suteikia reikalingą informaciją, mokymo gaires ir konsultuoja viso darbo metu. 2018 m. dalyvavo 306 mokyklos ir 1 160 mokytojų.

 

Paramos vaikams centro metinė veiklos ataskaita