Paskelbta: 2023 12 21

Paramos vaikams centre – kompleksinė pagalba smurtą patyrusiems vaikams

Smurto patyrimas yra sunki psichologinė trauma, o jo atskleidimas dažnai sukelia krizę visos šeimos gyvenime. Tad labai svarbu, kad tiek vaikai, tiek jų artimieji laiku gautų profesionalią kompleksinę pagalbą. Paramos vaikams centre 2023 m. pagalba suteikta beveik 200 smurtą patyrusių vaikų ir daugiau kaip 200 jų šeimos narių. 

„Kiekvienam smurtą patyrusiam vaikui reikalinga jo poreikius ir situaciją atitinkanti pagalba. Pagalba skiriama ne tik padėti vaikui įveikti smurto sukeltus psichologinius  bei socialinius sunkumus, bet ir suteikti reikalingą paramą vaikui dalyvaujant svarbiose teisinėse procedūrose. Vaiko artimiesiems teikiamos konsultacijos, sustiprinančios šeimos narių galimybes padėti vaikui smurto atskleidimo procese, būti patikimais, palaikančiais ir saugiais asmenimis vaikui“, – sako Paramos vaikams centro programos „Vaikystė be smurto“ vadovė, psichologė Ieva Daniūnaitė. 

Tiek tiesiogiai patirtas, tiek matytas smurtas stipriai paveikia vaiko raidą, gerovę, socialinį funkcionavimą. Vaikams, patyrusiems smurtą, gali pasireikšti nerimo ir nuotaikos sutrikimai, potrauminio streso sutrikimas, mintys apie savižudybę, mokymosi ir bendravimo sunkumai, agresyvus elgesys, uždarumas ir atsitraukimas. Įrodyta, kad smurto patyrimas gali būti susijęs ir su rimtais fizinės sveikatos sunkumais ateityje.

Pagalba Paramos vaikams centre vaikams ir jų artimiesiems 2023 m. buvo suteikta projektų „Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams, smurto liudininkams ir jų šeimoms“ (finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ir „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ (finansuoja 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa) lėšomis. 

Į smurto traumos įveikimą orientuotai psichologinei ir psichoterapinei pagalbai suteikti skirtos visos lėšos, gautos iš 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 

Prisidėkite, kad galėtumėme tęsti pagalbą vaikams, patyrusiems smurtą ir jų artimiesiems, čia:  https://pvc.lt/paremkite/

Dėl paramos sutarties: pvc@pvc.lt