Kaip padėti vaikui?

Vaikai patys retai kada pasakoja apie patirtą skriaudą, dažnai jie net nežino ir nesupranta, kad toks suaugusių elgesys yra netinkamas, jaučiasi kalti patys, yra įbauginti, gėdijasi, nežino, kam ir kokiais žodžiais galėtų papasakoti, bijo, kad niekas nepatikės.

 

✓ Kreipkitės pagalbos į kompetentingus žmones. Tam, kad galėtumėte argumentuoti savo įtarimą, stebėkite ir fiksuokite vaiko elgesį, venkite vertinimų: “Jonukas buvo tiesiog baisus, nedraugiškas” ir pan. Svarbu, kaip galima tiksliau fiksuoti vaiko ir suaugusių žmonių elgesį.

✓ Pasitarkite su profesionalais, vaiko teisių apsaugos specialistais, neminėdami vaiko vardo ir pavardės tol, kol tikrai priimsite sprendimą apie savo įtarimus informuoti pareigūnus.

✓ Neskubėkite savo įtarimais pasidalinti su vaiko tėvais. Dažnai vaikas smurtą patiria šeimoje, todėl jūsų skuboti veiksmai gali išgąsdinti artimuosius arba sukelti pyktį ir turėti neprognozuojamų pasekmių vaikui.

✓ Neskubėkite viešinti vaiko vardo ir pavardės, saugokite jo privatumą.

 

Jeigu vaikas papasakojo, kad yra skriaudžiamas:

  • išlikite ramūs – sureagavus labai emocionaliai (išsigandus ar supykus), vaikas nustos pasakoti, patikinkite vaiką, kad jis gerai pasielgė, papasakodamas jums;
  • nesistenkite atlikti tyrimo ir apklausos – palikite šį darbą profesionalams, išklausykite vaiką tiek, kiek jis gali ir nori tuo metu papasakoti, paskatinkiti išreikšti jausmus, bet netardykite.
  • supraskite, kad vaikas išgyvena jausmų sumaištį – dažnai smurtautojas yra artimas vaikui žmogus, todėl net jausdamas stiprius negatyvius jausmus, myli jį ir bijo įskaudinti;
  • tikėkite vaiku – neišreikškite abejonės vaiko pasakojimu, neneikite to, ką išgirdote, kad ir kaip sunku būtų tuo patikėti (vaikai retai sukuria istorijas apie smurtą, ypač seksualinę prievartą, yra linkę saugoti paslaptį ilgą laiką, nes jiems buvo grąsinama ar kartojama, kad tai yra jų pačių kaltė), patikinkite vaiką, kad tai, kas atsitiko, nėra jo kaltė;
  • paaiškinkite vaikui, kokių veiksmų imsitės – pasakykite, kad jums reikės pasikalbėti su teta ar dėde, kuri jau yra padėjusi kitiems tokiems, kaip jis, vaikams, patikinkite, kad nieko nesakysite tėvams, jei galimas smurtautojas yra šeimos narys;
  • jeigu vaikas papasakojo apie patirtą smurtą (pvz., seksualinį prievartą) iš karto po įvykio, neprauskite vaiko ir neskubėkite pakeisti drabužių – tai gali būti svarbūs įkalčiai;
  • nepasakokite kitiems žmonėms, kuriems to žinoti nebūtina – gerbkite vaiko privatumą;
  • jeigu vaikas pasirinko jus savo patikėtiniu, būkite kartu, kai jis tai turės papasakoti kitiems žmonėms, palaikykite, padėkite jam jaustis saugiau.

 

Įtarę arba žinodami apie smurto atvejį, kreipkitės į Vaiko teisių apsaugos teritorinį skyrių, skambinkite pagalbos numeriu 112.