Socialinė kampanija „Garbusis Teisme, aš turiu teisę nebijoti“

Įgyvendinta 2010 – 2011 m.

 

Kampanija „Vaikas – liudytojas su specialiais poreikiais 2: Garbusis Teisme, aš turiu teisę nebijoti“ tęsia Paramos vaikams centro 2007 metais įgyvendintos kampanijos „Vaikas – liudytojas su specialiais poreikiais: Garbusis Teisme, aš bijau“ idėją.

 

Kampanijos tikslai – stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų, dirbančių su vaikais – nusikaltimų aukomis ir liudytojais, šviesti teisinės sistemos specialistus apie psichologinius vaikų dalyvavimo teisinės procedūrose ypatumus ir didinti jautrumą vaikų liudytojų poreikiams.

 

 

 

Plakatas: Kalendorius:

 

 

 

 

Metodinė priemonė „Vaikų – nusikaltimų aukų/liudytojų – apsaugos gairės“:

 

 

Kampanijos partneriai: