Socialinė kampanija „Garbusis Teisme, aš bijau“

Įgyvendinta  2007 m.

 

Kampanijos tikslas – atkreipti teisėsaugos darbuotojų, mokytojų ir kitų specialistų, tėvų bei bendruomenės dėmesį į vaikų dalyvavimą teisinėse procedūrose, vaiko situaciją, ir sunkumus, su kuriais jam tenka susidurti dalyvaujant teisinėse procedūrose.

Kampanijos metu:

  • Surengta nacionalinė konferencija „Vaikas – auka su specialiais poreikiais – teisiniais ir psichologiniai iššūkiai“, kurioje dalyvavo 150  specialistų iš Lietuvos.
  • Specialistų pasitarimai, seminarai.
  • Išleisti plakatai „Garbusis Teisme, aš bijau“.
  • Išleistas informacinis leidinys tėvams, globėjams ir visiems, kam tenka lydėti vaikus į teismą „Kai Jūsų vaikas liudija teisme“.
  • Išleista knygelė vaikams, kuriems tenka dalyvauti teisinėse procedūrose „Aš einu į teismą“.

 

Kampanijos plakatas

 

 

Brošiūra tėvams Knygelė vaikams

 

 

Kampanijos partneriai:

VILNIAUS MIESTO

VAIKO TEISIŲ

APSAUGOS TARNYBA