Socialinė kampanija „Požiūris į vaiką liudytoją – mūsų apsisprendimo reikalas“

Įgyvendinta  2016 – 2017 m.

 

Kampanijos tikslas – stiprinti institucijų, dirbančių su vaikais – nusikalimų aukomis ir liudytojais, bendradarbiavimą ir siekti, kad vaikai būtų apklausiami efektyviai bei atsižvelgiant į jų poreikius. Paramos vaikams centras kampaniją vykdo kartu su LR Generaline prokuratūra, Nacionaline teismų administracija, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ir LR Vidaus reikalų ministerija.

 

Kampanija yra Europos komisijos Daphne III programos remiamo projekto „Vaiko advokacijos centras – geresnes vaiku, smurto artimoje aplinkoje auku/liudytoju apsaugos link“, nr. JUST/2013/DAP/AG/5472, dalis.

 

Išleista kampanijos medžiaga:

  • Atmintinės vaikams, besiruošiantiems dalyvauti apklausoje,
  • Atmintinės tėvams ir globėjams, kurių vaikui tenka dalyvauti apklausoje,
  • Atmintinė ikiteisminio tyrimo teisėjams, vykdantiems vaikų apklausas,
  • Atmintinė prokurorams ir policijos tyrėjams, organizuojantiems ikiteisminį tyrimą ir vaikų apklausas jame,
  • Plakatai, atkreipiantys dėmesį į vaiko situaciją teisiniame procese.

 

Atmintinės ir lankstinukai

Vaikams, besiruošiantiems dalyvauti apklausoje:

 

Atmintinė „Vaiko apklausa: ką reikia žinoti?“

 

Lankstinukas „Vaiko apklausa: ką reikia žinoti?“

 

Tėvams ir globėjams, kurių vaikui tenka dalyvauti apklausoje

 

Atmintinė „Vaiko apklausa: ką reikia žinoti?“

 

Lankstinukas „Vaiko apklausa: ką reikia žinoti?“

 

Ikiteisminio tyrimo teisėjams, vykdantiems vaikų apklausas

 

Atmintinė „Vaiko apklausa: ką reikia žinoti?“

 

Lankstinukas „Vaiko apklausa: ką reikia žinoti?“

 

Prokurorams ir policijos tyrėjams, organizuojantiems ikiteisminį tyrimą ir vaikų apklausas jame

 

Atmintinė „Vaiko apklausa: ką reikia žinoti?“

 

Lankstinukas „Vaiko apklausa: ką reikia žinoti?“

 

 

Kontaktinis asmuo: programos vadovė Ieva Daniūnaitė, ieva@pvc.lt, +370 611 43567

 

 

Kampanijos organizatorius:

 

Kampanijos partneriai:

 

Kampanijos rėmėjai: