Projektą „Savanoriškos mentorystės programos „Big Brothers Big Sisters“ stiprinimas ir plėtra“, finansuojamą LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ Paramos vaikams centras įgyvendino nuo 2022 m. spalio 28 d. iki gruodžio 30 d. Projekto tikslas – užtikrinti savanoriškos mentorystės programos „Big Brothers Big Sisters“ tvarumą ir plėtrą, keliant darbuotojų ir savanorių kompetencijas ir kvalifikaciją, bei vykdant programos plėtrą Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose.

 

Įgyvendinant projektą:

 

  • didinamos organizacijos darbuotojų kompetencijos – suorganizuoti kvalifikacijos kėlimo mokymai, skirti stiprinti psichologų kompetencijas, teikiant viešąsias paslaugas;
  • užtikrinamas savanorių kvalifikacijos kėlimas – Tarptautinės savanorių dienos proga suorganizuotas motyvacinis renginys, skirtas didinti savanoriškų veiklų efektyvumui; įvyko  3 susitikimai, skirti sudėtingų situacijų ir atvejų aptarimui;
  • plečiama programos „Big Brothers Big Sisters“ veikla Vilniuje – suorganizuoti 6 struktūruoti interviu, siekiant įvertinti vaiko ir šeimos sunkumus; suorganizuoti 5 struktūruoti interviu, siekiant įvertinti ar norintys savanoriauti kandidatai yra tinkami savanorystei individualiame santykyje su vaiku; suorganizuoti 20 val. pasirengimo savanorystei mokymai;
  • įgyvendinta savanoriškos mentorystės plėtra kituose miestuose – parengti koordinatoriai, kurie įgyvendins programą Klaipėdoje, Klaipėdos rajone, Jonavoje, Kelmėje, Šiauliuose;
  • organizuotas naujų programos dalyvių (savanorių ir vaikų) pritraukimas – įgyvendinta informacinė kampanija „Dėmesio – labiausiai reikia kiekvienam vaikui“.

 

Projektui įgyvendinimui skirta ir panaudota 18 870 Eur valstybės biudžeto lėšų. 

 

Projektą „Savanoriškos mentorystės programos „Big Brothers Big Sisters“ stiprinimas ir plėtra“:

ĮGYVENDINO  

FINANSAVO