Įgyvendinant LR Vyriausybės patvirtintą 2021–2030 metų LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) šeimos politikos stiprinimo plėtros programą, siekiama, kad visose savivaldybėse kompleksinių paslaugų šeimai teikėjams ir organizatoriams būtų teikiama metodinė pagalba, kuri padėtų užtikrinti tolygų ir kokybišką kompleksinių paslaugų šeimai organizavimą ir teikimą, pasitelkus Bendruomeninius šeimos namų (toliau – BŠN), kaip paslaugų organizatorių, darbą, taip pat dalijantis gerąja šių paslaugų teikimo patirtimi. Tuo tikslu SADM paskelbė Kompleksinių paslaugų šeimai metodinio centro atrankos konkursą.

 

Konkursą laimėjo VšĮ Paramos vaikams centras, vienas projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ partnerių, kuris yra sukaupęs nemažai patirties apie kompleksinių paslaugų šeimai poreikį, jų organizavimą ir teikimą Lietuvos savivaldybėse. 2022 m. pabaigoje Centras pradėjo įgyvendinti projektą „Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras“, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

 

Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras:

 

  • sistemingai renka ir analizuoja informaciją apie teikiamų kompleksinių paslaugų šeimai poreikį, prieinamumą ir kokybę Lietuvos savivaldybėse;
  • teikia visapusišką metodinę pagalbą visų savivaldybių kompleksinių paslaugų šeimai teikėjams ir organizatoriams, kad šie turėtų galimybę nuosekliai gilinti žinias ir ugdyti kompetencijas, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius;
  • siekia, kad būtų formuojama efektyvi kompleksinių paslaugų šeimai teikimo praktika, atsižvelgiant į atskirų savivaldybių poreikius;
  • skatina, kad stiprėtų bendradarbiavimas tarp savivaldybių socialinių paslaugų įstaigų, NVO, kitų viešųjų įstaigų ir organizacijų, specialistų ir BŠN Lietuvos savivaldybėse.

 

Metodinė medžiaga, informacija apie mokymus, seminarus ir kitos kompleksinių paslaugų šeimai organizatoriams bei teikėjams naudingos naujienos skelbiamos:

 

 

Projektą „Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras“:

ĮGYVENDINA  

FINANSUOJA