Vaikų, dalyvaujančių baudžiamajame procese, saugumo užtikrinimui ypatingai svarbus skirtingų institucijų bendradarbiavimas, dėmesys vaiko poreikiams ir efektyvi psichologinė pagalba. Siekiant sklandesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir ieškant daugiau galimybių padėti vaikams, 2021-2022 m. Generalinė prokuratūra ir Paramos vaikams centras įgyvendino projektą „Kartu galime apsaugoti ir padėti“.

 

Projektо metu buvo siekiama padėti įvairių sričių su vaikais baudžiamajame procese dirbantiems specialistams išvengti veiksmų pasikartojimo ir galimų spragų, užtikrinti tinkamą atsakomybių pasiskirstymą, suteikti aiškumo dėl kiekvienos dalyvaujančios institucijos funkcijų bei atliekamo vaidmens. Buvo ieškoma susitarimų dėl bendradarbiavimo būdų ir tarpžinybinio darbo koordinavimo. 

 

Atlikus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir atskirose srityse su vaikais dirbančių specialistų gebėjimų stiprinimo poreikių analizę, buvo organizuojami mokymai, konferencijos, parengta metodinės medžiagos. 

 

Таrpžinybiniuose mokymuose žinias gilino daugiau kaip 400, о konferencijose dalyvavo apie 3000 specialistų: prokuratūros ir policijos pareigūnų, teisėjų, psichologų, vaiko teisių apsaugos specialistų. Projekto metu daugiau kaip 60 psichologų dalyvavo tarptautinių ir Paramos vaikams centro lektorių mokymuose ir supervizijose. Specializuotą psichologinę pagalbą gavo 200 vaikų ir jų šeimų. 

 

Įgyvendinant projektą parengti du leidiniai: 

 

Теisiniai ir psichologiniai vaiko, patyrusio smurtą, dalyvavimo baudžiamajame procese aspektai

 

Legal and psychological implications of the participation of a child who has been subjected to violence in criminal proceedings


Psichologinė pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms

 

Psychological help for abused children

 

 

PROJEKTĄ ĮGYVENDINO:

       

 

   Projektas finansuojamas Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014–2020 m.) lėšomis. 

 

Už šiame tekste skelbiamą informaciją atsakingi tik projekto įgyvendintojai. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už šios informacijos naudojimą.