Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir Paramos vaikas centras įgyvendina projektą „Kartu galime apsaugoti ir padėti“, kurio tikslas – skatinti ankstyvą nuo smurto nukentėjusių vaikų atpažinimą ir užtikrinti jų apsaugą, atsižvelgiant į specifinius vaikų poreikius baudžiamojo proceso metu, taip pat teikti jiems kompleksinę pagalbą.

 

Projekto veiklos:

  1. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir atskirose srityse su vaikais dirbančių specialistų gebėjimų stiprinimo poreikių analizė.
  2. Metodinių leidinių „Tarpinstitucinių veiksmų planas, apsaugant nuo smurto nukentėjusius vaikus / liudininkus baudžiamajame procese“ ir „Psichologinė pagalba vaikams, patyrusiems smurtą ir kitą nepalankią vaikystės patirtį“ parengimas.
  3. Mokymai su vaikais dirbantiems specialistams: prokuratūros ir policijos pareigūnams, teisėjams, psichologams, psichiatrams, socialiniams darbuotojams, vaiko teisių apsaugos, mobiliųjų komandų apskrityse specialistams, mokyklų vaiko gerovės komisijų ir krizių valdymo komandų atstovams ir kt. Mokymai skirti įgyti žinių ir stiprinti gebėjimus baudžiamajame procese, teismo apklausose, teikiant psichologinę pagalbą.
  4. Projekto rezultatų sklaida (konferencijos, tarpinstituciniai susitikimai, viešinimo kampanija).

 

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

       

 

   Projektas finansuojama Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014–2020 m.) lėšomis. 

 

Už šiame tekste skelbiamą informaciją atsakingi tik projekto įgyvendintojai. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už šios informacijos naudojimą.