Siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir atliepti klientų poreikius, taip pat norint greitai reaguoti į krizines situacijas bei rezonansinius įvykius bei užtikrinti darbuotojų ir savanorių emocinę gerovę, motyvaciją ir perdegimo prevenciją, 2024 m. įgyvendinamas projektas „Auginti ir augti: Paramos vaikams centro stiprinimas“. 

 

Projekto metu susipažįstama su vienos stipriausių Graikijos nevyriausybinių organizacijų „The smile of the child“ valdymo struktūra, darbo organizavimo modeliu, darbuotojų perdegimo prevencijos programomis, lėšų pritraukimo sistema, finansinio tvarumo užtikrinimo principais, savanorių pritraukimo ir savanoriško darbo organizavimo principais. 

 

Pasitelkiant Graikijos kolegų patirtį, parengiama 5-erių metų Paramos vaikams centro veiklos strategija, numatanti optimalią ir tvarią organizacijos bei teikiamų paslaugų plėtrą, stiprinamos darbuotojų ir savanorių kompetencijos.

 

Projektas „Auginti ir augti: Paramos vaikams centro stiprinimas“ finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Skirta 14 980 Eur.