Paskelbta: 2023 09 11

Tėvystės programos „Švyturys“ grupiniai užsiėmimai nuo rugsėjo 29 d.

Kviečiame tėvus/globėjus dalyvauti mentalizacija grįstoje tėvystės programoje „Švyturys“. Programa paremta požiūriu, kad tėvų-vaikų santykiuose svarbu suprasti, ir tai, ką jaučia, galvoja, ko nori vaikas, ir tai, ką išgyvena, patiria patys tėvai.

Grupiniuose užsiėmimuose stiprinamas tėvų-vaikų ryšys, padedama tėvams geriau suprasti vaikų psichologinį pasaulį, vaiko asmenybę ir save kaip tėvus. Skatinamas smalsumas vaiko vidiniam pasauliui ir tėvų nusiteikimas reflektuoti savo pačių mintis, jausmus, reakcijas. Tai padeda kurti ir palaikyti artimą tarpusavio ryšį, stiprinti prieraišumo santykius su vaikais ir įveikti kylančius sunkumus. 

Vyks 12 grupinių užsiėmimų (iki 10 dalyvių), kurių kiekvienas truks 2 val. su pertraukа. Užsiėmimų metu teorinė medžiaga nuolat derinama su patyrimu: dėmesys skiriamas saugios atmosferos grupėje kūrimui, vaikų ir tėvų vidinio pasaulio tyrinėjimams, ankstesniems išgyvenimams, pasidalijimams patirtimi. 

Skirta: tėvams, auginantiems vaiką/-us iki 12 metų ir patiriantiems psichologinių sunkumų arba jeigu vaikai susiduria su emociniais ar elgesio sunkumais.

Užsiėmimai vyks nuo rugsėjo 29 d. iki gruodžio 15 d., penktadieniais, 13.30-15.30 val., Gedimino pr. 26, Vilnius.

Užsiėmimus ves psichologės: Eglė Kuraitė-Žičkė ir Vaiva Gradauskienė, baigusios „Švyturio“ tėvystės programos mokymus, kuriuos vedė programos autorius Gerry Byrne ir jo kolegos. 

Prieš prasidedant užsiėmimams, kiekvienas dalyvis bus pakviestas įvadiniam pokalbiui, kurio metu bus aptariami poreikiai ir lūkesčiai, programos tinkamumas, atsižvelgiant į patiriamus sunkumus. 

Dėl įvadinio pokalbio susisieksime jūsų nurodytais (registracijos anketoje) kontaktais. Pirmiausia kviesime pirmuosius užsiregistravusius. 

Įvadinis pokalbis ir dalyvavimas užsiėmimuose nemokamas. Visi dalyvaujantys įvadiniame pokalbyje ir užsiėmimuose turės užpildyti Dalyvio apklausos anketą.

REGISTRACIJA BAIGTA.

Kilus klausimams: Eglė Kuraitė-Žičkė eglekur@gmail.com 

 

Tėvystės programos „Švyturys“ grupiniai užsiėmimai organizuojami, įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kuris finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.