Paskelbta: 2024 01 17

Tėvystės programos „Švyturys“ grupiniai užsiėmimai

Kviečiame tėvus/globėjus dalyvauti mentalizacija grįstoje tėvystės programoje „Švyturys“. Programa paremta požiūriu, kad tėvų-vaikų santykiuose svarbu suprasti, ir tai, ką jaučia, galvoja, ko nori vaikas, ir tai, ką išgyvena, patiria patys tėvai.

Grupiniuose užsiėmimuose stiprinamas tėvų-vaikų ryšys, padedama tėvams geriau suprasti vaikų psichologinį pasaulį, vaiko asmenybę ir save kaip tėvus. Skatinamas smalsumas vaiko vidiniam pasauliui ir tėvų nusiteikimas reflektuoti savo pačių mintis, jausmus, reakcijas. Tai padeda kurti ir palaikyti artimą tarpusavio ryšį, stiprinti prieraišumo santykius su vaikais ir įveikti kylančius sunkumus. 

Vyks 12 grupinių užsiėmimų, kurių kiekvienas truks 2 val. Užsiėmimų metu teorinė medžiaga nuolat derinama su patyrimu: dėmesys skiriamas saugios atmosferos grupėje kūrimui, vaikų ir tėvų vidinio pasaulio tyrinėjimams, ankstesniems išgyvenimams, pasidalijimams patirtimi. 

Skirta: tėvams, auginantiems vaiką/-us iki 12 metų ir patiriantiems psichologinių sunkumų arba jeigu vaikai susiduria su emociniais ar elgesio sunkumais.

Prieš prasidedant užsiėmimams, kiekvienas dalyvis bus pakviestas įvadiniam pokalbiui, kurio metu bus aptariami poreikiai ir lūkesčiai, programos tinkamumas, atsižvelgiant į patiriamus sunkumus. 

Dėl įvadinio pokalbio susisieksime jūsų nurodytais (registracijos anketoje) kontaktais. Pirmiausia kviesime pirmuosius užsiregistravusius. 

Įvadinis pokalbis ir dalyvavimas užsiėmimuose nemokamas. 

Visi dalyvaujantys įvadiniame pokalbyje ir užsiėmimuose turės užpildyti dalyvio apklausos anketą: https://bit.ly/471hDWE 

UŽSIĖMIMAI VYKS:

  • Nuo vasario 27 d. ir iki gegužės 21 d. (išskyrus balandžio 2 d.), antradieniais, 9.00-11.00 val., Paramos vaikams centre (Latvių g. 19А, Vilnius).

Užsiėmimus ves Paramos vaikams centro psichologės: Irina Nikončukienė ir Ieva Dulinskaitė, baigusios „Švyturio“ tėvystės programos mokymus, kuriuos vedė programos autorius Gerry Byrne ir jo kolegos. 

  • Nuo kovo 15 d. iki birželio 7 d. (išskyrus balandžio 5 d.), penktadieniais, 13.20-15.40 val., Paramos vaikams centre (Latvių g. 19А, Vilnius).

Užsiėmimus ves psichologės: Eglė Kuraitė-Žičkė ir Vaiva Gradauskienė, baigusios „Švyturio“ tėvystės programos mokymus, kuriuos vedė programos autorius Gerry Byrne ir jo kolegos. 

REGISTRACIJA BAIGTA.

Užsiėmimuose bus fotografuojama ir nuotraukos viešinamos socialiniuose tinkluose.

Kilus klausimams: rasa@pvc.lt 

Tėvystės programos „Švyturys“ grupiniai užsiėmimai organizuojami, su partneriais įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kurio vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra. Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.