Paskelbta: 2021 12 30

Teikiama profesionali kompleksinė pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms

Smurtą patyrusius vaikus ir paauglius ilgalaikiai emociniai bei elgesio sunkumai gali lydėti visą likusį gyvenimą, todėl labai svarbu jiems laiku suteikti pagalbą. Paramos vaikams centre 2021 m. profesionalią specializuotą ir kompleksinę pagalbą gavo 350 žmonių – 168 vaikai ir 182 jų šeimų nariai.

Įgyvendinant projektą „Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams, smurto liudininkams ir jų šeimoms“, Paramos vaikams centro specialistai psichologinei ir psichoterapinei pagalbai suteikti skyrė 1 464 val. Individualiai įvertinus smurtą patyrusio vaiko būseną ir situaciją, parengiamas kompleksinės pagalbos planas ir teikiamos psichologinės konsultacijos bei psichoterapinė, į patirtos traumos įveikimą orientuota, pagalba ne tik nukentėjusiam vaikui, bet ir jo šeimos nariams.

„Laiku ir kokybiškai suteikta kompleksinė pagalba padeda vaikams ir jų šeimoms įveikti patirtą smurto traumą. O laiku nesuteikus pagalbos, smurto ratas gali tęstis iš kartos į kartą. Tiek tiesiogiai patirtas, tiek matytas smurtas stipriai paveikia vaiko raidą, gerovę, socialinį funkcionavimą“, – sako Paramos vaikams centro programos „Vaikystė be smurto“ vadovė, psichologė Ieva Daniūnaitė.

Vaikams, patyrusiems smurtą, gali pasireikšti nerimo ir nuotaikos sutrikimai, mintys apie savižudybę, mokymosi sunkumai, agresyvus elgesys, uždarumas ir atsitraukimas. Įrodyta, kad  smurto patyrimas gali būti susijęs ir su rimtais fizinės sveikatos sutrikimais.

Smurto patyrimas yra sunki trauma, o smurto atskleidimas dažnai sukelia krizę visos šeimos gyvenime. Tad svarbu, kad profesionalią pagalbą gautų tiek vaikai, tiek jų artimieji.

2022 m. planuojama tęsti projektą „Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams, smurto liudininkams ir jų šeimoms“, finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.