Paskelbta: 2021 01 12

„Taiki mokykla“ padėjo moksleiviams mokyti ir mokytis spręsti konfliktus, bendradarbiauti, suprasti save ir kitus

Paramos vaikams centras, bendradarbiaudamas su Nacionaline švietimo agentūra, pastaruosius dvejus mokslo metus daugiau kaip dvidešimtyje Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Plungės, Varėnos, Anykščių, Elektrėnų, Pakruojo mokyklų įgyvendino konfliktų prevencijos programą „Taiki mokykla“.

Paramos vaikams centro parengti lektoriai mokyklų pedagogus bei specialistus ir 7-12 klasių mokinius supažindino su metodais, kurie padeda mokytis efektyviai spręsti konfliktus, tinkamai reikšti jausmus, stabdyti patyčias. Vėliau mokiniai, išmokę šių įgūdžių, patys mokė jaunesnius arba savo bendraamžius mokinius. Taip pat padėjo mokyklos bendruomenėms susitelkti ir parengti konfliktų prevencijos strategiją ateinantiems metams. Mokyklos ir programa „Taiki mokykla“ išlaikė perėjimo prie nuotolinio mokymo formų egzaminą, nors tai buvo didelis iššūkis.

„Paauglystėje itin didelę įtaką turi bendraamžiai, todėl programa „Taiki mokykla“ paremta tuo, kad lektoriai parengia vyresnių klasių mokinius, o vėliau jie mokymus veda jaunesniems mokiniams.  Be to, patys mokiniai teikia ir pasiūlymus, kokios priemonės jų bendruomenėje padėtų sumažinti konfliktų, kas paskatintų didesnį tarpusavio bendradarbiavimą, planuoja ir įgyvendina konkrečias veiklas. Tokiu būdu mokiniai turi galimybę įsitraukti, geriau pažinti ir suprasti vienas kitą“, – sako  programos „Taiki mokykla“ koordinatorė, Paramos vaikams centro psichologė Erna Petkutė.

Tai pastebi ir programoje dalyvavę moksleiviai. „Jeigu ne ši programa ir mokymai, nebūtumėm turėję galimybės visi susiburti ir pažinti vieni kitus“, – džiaugėsi programoje dalyvavusi moksleivė. Kita pastebėjo, kad kai kuriems mokiniams dalyvavimas „Taiki mokykla“ užsiėmimuose buvo pirmasis paskatinimas ir galimybė kalbėti apie jausmus. Tarsi pirmas žingsnis į savęs pažinimą, nes jie su niekuo nėra apie tai kalbėję. Taip pat moksleiviai pabrėžė, kad ir baisu, ir smagu patiems mokyti savo mokyklos moksleivius: atlikti užduotis, daryti pratimus, kalbėtis ir ieškoti sprendimų.

Mokytojai sako, kad net maži dalykai, kai vaikai išdrįso pasidalinti savo išgyvenimais ir patirtimis, prisilietė vienas prie kito ar padavė ranką yra prasmingi ir padeda kurti ryšį mokykloje.

„Mokantis konstruktyviai spręsti konfliktus, pradėjus kalbėtis apie jausmus ir poreikius, sumažėja netinkamo elgesio ir kur kas lengviau kurti tokią mokymosi aplinką, kurioje kiekvienas mokyklos narys jaučiasi fiziškai ir psichologiškai saugus. Kai kiekvieno poreikiai gerbiami ir vertinami, pasiekiama geresnių akademinių rezultatų“, – pabrėžia E.Petkutė.

Dalyvavimas programoje „Taiki mokykla“ kai kuriuos mokinius įkvėpė imtis naujų iniciatyvų, pavyzdžiui, padėti jaunesniems vaikams ruošti namų darbus. Beveik visos bendruomenės tęs su „Taikia mokykla“ pradėtas veiklas ir kurs draugišką bei bendruomenišką mokyklą. Daugelio mokyklų planuose bendri skirtingų klasių renginiai, didesnis tėvų įtraukimas į veiklas, aktyvesnis mokinių dalyvavimas svarbių mokyklai klausimų sprendimuose.

 


 

Programoje „Taiki mokykla Paramos vaikams centro specialistai pravedė 1000 val. mokymų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 600 mokinių ir pedagogų, o vėliau patys mokiniai dar ne vieną šimtą valandų mokė savo bendraamžius šiose Lietuvos mokyklose:

2018-2019 m.m.: Vilniaus raj. Buivydžių T.Konvickio gimnazija, Vilniau m. Žaros gimnazija, Kauno Jono Pauliaus gimnazija, Kauno J.Grušo meno gimnazija, Plungės raj. Alsėdžių S.Narutavičiaus gimnazija, Plungės raj. Rietavo L.Ivinskio gimnazija, Vilniaus m. Žvėryno gimnazija.

2019-2020 m.m.: Vilniaus raj. Kyviškių pagrindinė mokykla, Vilniaus m. Pavilnio pagrindinė mokykla, Varėnos raj. Matuizų pagrindinė mokykla, Anykščių raj. Viešintų pagrindinė mokykla, Kauno m. Palemono gimnazija, Vilniaus raj. Sužionių pagrindinė mokykla, Elektrėnų savivaldybės  Vievio gimnazija, Vilniaus m. Ozo gimnazija, Vilniaus raj. Riešės Šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla, Kauno m. Rokų gimnazija, Vilniaus m. Adomo Mickevičiaus licėjus, Kauno raj. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, Švenčionių raj. Pabradės Žeimenos gimnazija, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla, Vilniaus m. VšĮ „Vaivorykštės tako gimnazija“, Vilniaus m. Šv. Juozapo mokykla.

Programos „Taiki mokykla“ įgyvendinimą administravo Nacionalinė švietimo agentūra (projekto vadovė Kristina Ignatavičienė, koordinatorės Julija Vlasovienė ir Akvilina Jurkšaitė), pedagogams ir mokiniams mokymus vedė Paramos vaikams centro koordinuojami specialistai (koordinatorė Erna Petkutė).