Paskelbta: 2022 07 18

Supervizijos psichologams nuotoliniu būdu. REGISTRACIJA BAIGTA

Kviečiame pedagoginių psichologinių/švietimo pagalbos tarnybų ir ugdymo įstaigų psichologus į Paramos vaikams centro ir Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamas grupines supervizijas, skirtas aptarti sudėtingiems konsultavimo atvejams bei kitiems profesiniams sunkumams.

Nuotolinių supervizijų metu bus stiprinamos profesinės kompetencijos, aptariant ir analizuojant sudėtingas konsultavimo situacijas, ieškant tinkamiausių sprendimų, tobulinant praktinius konsultavimo įgūdžius traumų, psichologinių krizių įveikos ir kitose srityse, reflektuojant ir dalijantis įžvalgomis su kolegomis saugioje aplinkoje.

Supervizoriai: Paramos vaikams centro psichologai, turintys ilgametę vaikų, šeimų ir specialistų konsultavimo patirtį.

Skirta: savivaldybių pedagoginių psichologinių/švietimo pagalbos tarnybų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų psichologams.

Trukmė: 4 dienos po 4 akad. val. (viso 16 akad. val.).

Vieta: platforma „Zoom“. Supervizijų dalyviams būtina jungtis tikru vardu ir pavarde, su garsu ir vaizdu (veikiančia kamera ir mikrofonu), naudojantis kompiuteriu. Supervizijų metu svarbu būti darbinėje aplinkoje. Prisijungimai bus išsiųsti užsiregistravusiems ir patvirtinimą gavusiems dalyviams, likus 2 d.d. iki supervizijų pradžios.

Dalyvavimas nemokamas. Vietų skaičius labai ribotas. Pirmiausia į supervizijas kviesime pirmuosius užsiregistravusius ir nedalyvavusius 2020 m. bei 2021 m. Nacionalinės švietimo agentūros ir Paramos vaikams centro organizuotose supervizijose psichologams.

Būtina dalyvauti visame supervizijų cikle pasirinktoje grupėje. 

SUPERVIZIJOS VYKS:

1 grupė: rugpjūčio 10 d., rugsėjo 21 d., spalio 12 d. 9.00-12.15 val. ir lapkričio 9 d. 13.00-16.15 val. Supervizijas veda Veronika Lakis-Mičienė.

2 grupė: rugpjūčio 17 d., rugsėjo 28 d., spalio 19 d., lapkričio 9 d. 9.00-12.15 val. Supervizijas veda Veronika Lakis-Mičienė.

3 grupė: rugpjūčio 25 d., rugsėjo 16 d., rugsėjo 29 d., spalio 13 d. 9.00-12.15 val. Supervizijas veda Еrna Petkutė.

4 grupė: rugpjūčio 25 d., rugsėjo 16 d., rugsėjo 29 d., spalio 13 d. 13.00-16.15 val. Supervizijas veda Еrna Petkutė.

5 grupė: rugsėjo 14 d., rugsėjo 16 d., rugsėjo 28 d., rugsėjo 30 d. 8.30-11.45 val. Supervizijas veda Jūratė Baltuškienė.

6 grupė: rugsėjo 21 d., rugsėjo 28 d., spalio 26 d., lapkričio 9 d. 9.00-12.15 val. Supervizijas veda Ieva Daniūnaitė.

7 grupė: rugsėjo 22 d., spalio 13 d., lapkričio 17 d., gruodžio 15 d. 8.30-11.45 val. Supervizijas veda Aušra Kurienė.

8 grupė: rugsėjo 22 d., rugsėjo 29 d., spalio 13 d., gruodžio 1 d. 9.00-12.15 val. Supervizijas veda Ieva Daniūnaitė.

9 grupė: spalio 12 d., spalio 14 d., spalio 21 d., spalio 26 d. 8.30-11.45 val. Supervizijas veda Jūratė Baltuškienė.

10 grupė: lapkričio 4 d., lapkričio 9 d., lapkričio 18 d., lapkričio 23 d. 8.30-11.45 val. Supervizijas veda Jūratė Baltuškienė.

 

REGISTRACIJA BAIGTA

Apie registracijos į supervizijas patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime el. paštu kiekvieną besiregistruojantį iki liepos 29 d.

Dalyviams bus išduodamos Nacionalinės švietimo agentūros pažymos, liudijančios dalyvavimą supervizijose. Dalyvis turi išlankyti ne mažiau 14 akad. val. supervizijų laiko, kad tokia pažyma būtų išduota.

Kilus klausimams: el. p. info@pvc.lt

 

Supervizijos finansuojamos Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano lėšomis.