Paskelbta: 2023 12 14

Smurto prieš vaikus prevencijos programos „Esame saugūs“ mokymai

Kviečiame ikimokyklinio, bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigas dalyvauti smurto prieš vaikus prevencijos programoje „Esame saugūs“. 

Tai išskirtinė galimybė baigti mokymus, gauti metodinę medžiagą, dar šiais metais pradėti smurto prevencijos veiklas savo įstaigoje ir sudalyvauti moksliniame programos efektyvvumo įvertinimo tyrime. Dalyvavimas nemokamas. 

VšĮ Paramos vaikams centras psichologų ir psichoterapeutų parengta programa „Esame saugūs“ – tai praktiniai, interaktyvūs užsiėmimai vaikams ir paskaitos tėvams bei įstaigos bendruomenei.

Užsiėmimų metu vaikai mokosi būti saugūs, atpažinti pavojingas situacijas realiame ir virtualiame gyvenime, sužino, kaip elgtis atsidūrus pavojingose situacijose, kas yra smurtas ir kur kreiptis pagalbos. Programos metu taip pat organizuojamos paskaitos tėvams ir globėjams, kurių tikslas supažindinti juos su prevencine programa ir suteikti žinių, kaip apsaugoti vaikus, atpažinti ženklus, kurie rodo, kad vaikas galimai patyrė ar patiria prievartą bei mokyti, kaip elgtis tokiais atvejais.

Kas gali įgyvendinti programą įstaigoje? Vesti užsiėmimus vaikams ir paskaitas tėvams gali specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai, mokytojai, specialieji pedagogai) baigę VšĮ Paramos vaikams centras organizuojamus programos „Esame saugūs“ mokymus.

Mokymų metu specialistams suteikiama visa reikalinga metodinė medžiaga: programos „Esame saugūs“ įgyvendinimo vadovas, programos pristatymo skaidrės, paskaitų tėvams skaidrės ir iliustruotos priemonės vaikų užsiėmimams. Mokymus baigę specialistai dalyvauja supervizijose, kuriose aptariami dirbant su programa kylantys iššūkiai, pateikiama papildomų rekomendacijų.

Įgyvendinti programą (baigti mokymus) ir dalyvauti tyrime kviečiame valstybines ugdymo įstaigas (ikimokyklinio, bendrojo ir specialiojo), kurios:

– dar neįgyvendina programos „Esame saugūs“;

– ugdymo procesą vykdo lietuvių kalba; 

– gali įsipareigoti pravesti programos užsiėmimus 40 vaikų ir 40 tėvų/globėjų 2024 m. vasario-kovo mėn. arba rugsėjo-spalio mėn. (tikslų laikotarpį paskirs tyrimo organizatorės); 

– sutinka sudaryti galimybę atlikti mokslinį programos efektyvumo vertinimą ir bendradarbiauti su tyrėjomis 2024 m.;

– gali paskirti programos įgyvendinimui du specialistus, iš kurių bent vienas – psichologas arba socialinis pedagogas. 

Įstaigų, norinčių įgyvendinti programą ir bendradarbiauti tyrime, atstovai bus kviečiami į atrankinį pokalbį, kuris vyks nuotoliniu būdu. Ar esate kviečiama/-s į atrankinį pokalbį, informuosime Jūsų (registracijos anketoje) nurodytais kontaktais. 

Mokymai vyks: sausio 17-18 d. (po visą dieną, viso 16 ak.val.) „gyvai“, Paramos vaikams centre, Vilniuje. 

Supervizijos vyks vasario arba rugsėjo mėn.

Registracija: https://forms.office.com/e/gbtxWAygJA 

Kilus klausimams: ieva@pvc.lt