Paskelbta: 2022 04 19

Psichologinio atsparumo stiprinimo modelio mokymai specialistams, dirbantiems su vaikais ir tėvais

Į mokymus kviečiame sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir vaiko teisių apsaugos specialistus, socialinius darbuotojus, pedagogus, dirbančius su vaikais ir tėvais/globėjais ir norinčius savo tiesioginiame darbe taikyti Psichologinio atsparumo stiprinimo modelį.

Modelio taikymas padeda sustiprinti smurtą patyrusių vaikų psichologinį atsparumą ir sušvelninti neigiamas prievartos pasekmes. Daugiau informacijos: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.559154/full

Mokymų temos. Smurto prieš vaikus ir psichologinio atsparumo samprata, psichologinio atsparumo stiprinimo modelio principai darbe su vaikais, patyrusiais smurtą/kitas nepalankias patirtis, ir jų tėvais/globėjais.

Mokymus baigę specialistai kviečiami taikyti modelį savo tiesioginiame darbe šių metų gegužės-liepos mėnesiais.

 

⊚ Mokymai SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS (gydytojams ir slaugytojams, psichikos sveikatos centrų darbuotojams, sveikatos priežiūros įstaigų socialiniams darbuotojams) vyks gegužės 17-18 d. 9.00-16.30 val., Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje (Laisvės pr. 79, Vilnius).

Lektorės: Vaiko raidos centro medicinos psichologė Indrė Šimėnaitė, baigusi Psichologinio atsparumo modelio mokytojų mokymus bei Paramos vaikams centro psichologė Veronika Lakis-Mičienė, dirbanti su patyrusiais smurtą vaikais ir jų tėvais/globėjais.

REGISTRACIJA: https://forms.gle/5i16p1Q9nm7xE3K67

 

⊚ Mokymai SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS vyks gegužės 19-20 d. 9.00-16.30 val. (vieta bus patikslinta).

Lektoriai: Vilniaus social club socialinė darbuotoja Rusnė Gužauskaitė ir SOS kaimo koordinuojantis atvejo vadybininkas Renaldas Malinauskas, baigę Psichologinio atsparumo modelio mokytojų mokymus.

REGISTRACIJA: https://forms.gle/BTmUD6chRxFLqfeeA 

 

⊚ Mokymai PEDAGOGAMS (neformalaus ugdymo, ikimokyklinių, priešmokyklinių ir pradinių klasių mokytojams) vyks gegužės 26-27 d. 9.00-16.30 val., Vilniuje (vieta bus patikslinta).

Lektorės: Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centro „Šeimos slėnis“ medicinos psichologė Aušra Vainikonytė-Lisauskienė ir Terapinio ugdymo centras „Aplink“ socialinė darbuotoja Ieva Galvelytė-Adomavičienė, baigusios Psichologinio atsparumo modelio mokytojų mokymus.

REGISTRACIJA: https://forms.gle/3uGKfHHfbn1WmV829

 

⊚ Mokymai TEISĖSAUGOS IR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SPECIALISTAMS vyks birželio 2-3 d. 9.00-16.30 val., Vilniuje (vieta bus patikslinta).

Lektorės: Paramos vaikams centro psichologės Akvilina Jurkšaitė ir Ieva Dulinskaitė, dirbančios su smurtą patyrusiais vaikais bei jų tėvais/globėjais ir baigusios Psichologinio atsparumo modelio mokytojų mokymus.

REGISTRACIJA BAIGTA

 

Kviečiami į mokymus dalyviai gaus patvirtinantį laišką, registracijos anketoje nurodytu el. paštu.

Vietų skaičius ribotas!

Daugiau informacijos: mokymų koordinatorė Renata Paslaitienė, tel. 8 611 43567, el. paštu pvc@pvc.lt

 

 

Mokymai organizuojami, įgyvendinant projektą „PEARLS vaikams: specialistų įgalinimas per atsparumo mokymą ir pagalbą“. Projektas skirtas padėti Lietuvoje, Lenkijoje ir Italijoje apsaugoti vaikus nuo netinkamo elgesio su jais. Lietuvoje projektą įgyvendina VšĮ „Paramos vaikams centras“, Italijoje – nepriklausoma pasaulietinė organizacija „Cesvi“, Lenkijoje – nevyriausybinė organizacija „Empowering Children Foundation“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014–2020 m.) lėšomis. 

Children Foundation“. 

        

 

Projektas finansuojamas 

  Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014-2020 m.) lėšomis. 

 

Daugiau informacijos: https://pearlsforchildren.eu/project-lt/