Paskelbta: 2022 03 25

Prevencinė programa „Esame saugūs“ įgalins vaikus bei tėvus atpažinti ir stabdyti smurtą

Paramos vaikams centro ekspertai parengė smurto prevencijos programą „Esame saugūs“, kurios pilotinis modelis kartu su partneriais (Utenos švietimo centro specialistais) išbandomas 5-iose Vilniaus ir 5-iose Utenos ugdymo įstaigose. Programa skirta įvairaus amžiaus (nuo darželinukų iki 18 metų), taip pat raidos sutrikimų turintiems vaikams ir paaugliams bei jų tėvams.

Dalyviai praktiniuose, interaktyviuose užsiėmimuose mokosi atpažinti smurtą, išvengti pavojingų situacijų, kaip elgtis su jomis susidūrus ir kur kreiptis pagalbos.

„Tokios išsamios, pritaikytos visų amžiaus tarpsnių bei raidos ypatumų vaikų poreikiams, ir tikslingai skirtos smurto prevencijai programos Lietuvoje nebuvo. Atlikus vaikų, tėvų ir su šeimomis dirbančių specialistų apklausas, paaiškėjo, kad tėvams itin svarbu daugiau suprasti apie psichologinį smurtą. Vaikai išskyrė, kad nežino, kaip apsiginti ir nesileisti skriaudžiamiem, kur kreiptis pagalbos. O specialistai pabrėžė, kad reikalinga prevencinė programa, orientuota į visą bendruomenę, aiški, nuosekli, pritaikoma skirtingų gebėjimų vaikams ir tėvams”, – sako projekto „Įgalinti vaikai ir šeimos: smurto prevencijos ir intervencijos paslaugų modelis“, kurį įgyvendinant parengta prevencinė programa, vadovė, Paramos vaikams centro psichologė Ieva Daniūnaitė.

Smurto prevencijos programa „Esame saugūs“ parengta taip, kad atlieptų tiek vaikų ir jų tėvų, tiek specialistų poreikius. Vasario mėnesį 11-likos Vilniaus ir Utenos ugdymo įstaigų bendruomenėms įvyko mokymai „Smurto prieš vaikus atpažinimas ir pagalbos būdai“, o tėvai dalyvavo nuotolinėse paskaitose, kuriose sužinojo, su kokiais pavojais realiame gyvenime ir internete gali susidurti vaikai, kaip reaguoti sužinojus apie smurtą, ką suaugusieji gali padaryti, kad vaikai būtų saugūs ir psichologiškai atsparesni.

Atskiri užsiėmimai pagal amžių ir raidos ypatumus jau vyksta vaikams ir paaugliams, o netrukus prasidės mokymai specialistams, kurie remdamiesi programa „Esame saugūs“ ves užsiėmimus savo bendruomenėse visoje Lietuvoje. Tokiu būdu smurto prevencija bus vykdoma nacionaliniu lygiu – įvairių miestų ir miestelių ugdymo įstaigose.

„Planuojame, kad programa mūsų šalyje bus įdiegta labai plačiai ir vaikai bei tėvai, gyvenantys ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir kaimiškose vietose, bus įgalinti atpažinti pavojingas situacijas,  užkirsti joms kelią, kreiptis pagalbos“, – pabrėžia I.Daniūnaitė.

Specialistus, norinčius savo bendruomenėse įgyvendinti programą „Esame saugūs“, į mokymus kviesime artimiausiu metu.

 

Smurto prevencijos programa „Esame saugūs“ parengta ir diegiama, įgyvendinant projektą „Įgalinti vaikai ir šeimos: smurto prevencijos ir intervencijos paslaugų modelis“, kurį remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų. 

Koordinatorius

Partneriai:

        

 

Mokymai ugdymo įstaigų bendruomenėms organizuoti, įgyvendinant projektą „PEARLS vaikams“, skirtą netinkamo elgesio su vaikais prevencijai Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014-2020 m.) lėšomis.