Paskelbta: 2024 05 08

Plečiamos smurto prieš vaikus prevencijos veiklos, socialinių emocinių įgūdžių programa ir metodinė pagalba

Paramos vaikams centre 2023 m. išplėstas smurto prieš vaikus prevencijos programos „Esame saugūs“ įgyvendinimas. Daugiau kaip 60 ugdymo įstaigų bei socialinių paslaugų centrų iš 25-ejų Lietuvos savivaldybių prisijungė prie programos – baigę mokymus specialistai pradėjo vesti užsiėmimus vaikams ir paskaitas tėvams. Tai padės sumažinti smurto apraiškų bendruomenėse, nes vaikai ir suaugusieji mokės atpažinti netinkamą elgesį, žinos kaip reaguoti ir kur kreiptis pagalbos.

Socialinių emocinių įgūdžių programos „Antras žingsnis“ plėtra ir pradėtas jos įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose taip pat kuria pokytį ir padeda jau darželinukams pradėti mokytis tinkamai reikšti jausmus, spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes. „Eika“ grupei skyrus finansavimą, Paramos vaikams centro psichologai parengė 40 mokytojų, kurie 29-iuose įvairių Lietuvos miestų darželiuose moko vaikus socialinių emocinių įgūdžių. 

Teikiant metodinę pagalbą, buvo stiprinamos ir kitų specialistų kompetencijos. Įgyvendinant projektą  „Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras“, specialistams, visoje Lietuvoje organizuojantiems ir teikiantiems kompleksines paslaugas šeimai, organizuojami mokymai, supervizijos, konsultacijos, konferencijos, rengiama ir pristatoma metodinė medžiaga. 

Su šeimomis ir vaikais dirbantiems kitiems įvairių sričių specialistams (teisėjams, prokurorams, policijos pareigūnams, psichologams, vaiko teisių apsaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, pedagogams, kt.) vedami mokymai ir supervizijos smurto prevencijos, pozityvios tėvystės, psichologinės pagalbos teikimo temomis. 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Paramos vaikams centro specialistai pagalbą teikė iš Ukrainos atvykusiems vaikams bei suaugusiems individualiose konsultacijose ir grupinės terapijos užsiėmimuose. 

Paramos vaikams centrui prisijungus prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, Vilniaus miesto gyventojams nemokamai teikiamos individualios, šeimos ir grupinės konsultacijos, mediacijos paslaugos, pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai. 

Profesionalios psichologo konsultacijos teikiamos ir telefonu „Tėvų linijoje“ (nemokamas numeris 8 800 90012). О sunkumus išgyvenantys vaikai ir paaugliai emocinį palaikymą gauna iš savanorių programoje „Big Brothers Big Sisters“. 

Paramos vaikams centre 2023 m.:

8 418 žmonių (vaikų, tėvų ir specialistų) gavo individualias arba šeimos psichologo/psichoterapeuto konsultacijas, mediaciją, mokymus, psichologinę pagalbą grupėje, supervizijas, konsultacijas telefonu. 

810 val. skirta iš Ukrainos atvykusių vaikų ir suaugusiųjų psichologinei pagalbai. 

Sulaukta 3 036 skambučių į „Tėvų liniją“. 

65 vaikams ir paaugliams emocinę paramą programoje „Big Brothers Big Sisters“ teikė 65 savanoriai. Savanoriai skyrė 2 320 val. padėti vaikams.

Programoje „Vaikystė be smurto“ pagalba buvo suteikta 204 vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir 216 jų artimųjų. 

432 ugdymo įstaigos dalyvavo programoje „Antras žingsnis“. 

Įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, 675 vaikai ir suaugusieji gavo pagalbą individualiose ir grupinėse konsultacijose, tėvystės įgūdžių mokymuose, socialinių įgūdžių grupėse, mediacijoje. 

Metodiniame kompleksinių paslaugų šeimai centre suteikta metodinė pagalba 1 202  specialistams, teikiantiems ir organizuojantiems kompleksines paslaugas šeimai visose Lietuvos savivaldybėse. 

VISA VEIKLOS ATASKAITA 2023 M.