Paskelbta: 2021 07 19

„PEARLS vaikams“ padės apsaugoti vaikus nuo netinkamo elgesio su jais

Lietuvoje, Lenkijoje ir Italijoje atliktas tyrimas atskleidė, kad su šeimomis dirbantiems specialistams stinga informacijos, įgūdžių ir patirties, kaip suteikti pagalbą vaikams, patyrusiems nepalankių vaikystės patirčių (NVP) – fizinę ir psichologinę prievartą bei fizinę ir psichologinę nepriežiūrą.

Tyrime, kuris buvo vykdomas nuo 2020 m. gruodžio iki 2021 m. vasario, dalyvavo 108 Lietuvos, Lenkijos ir Italijos medicinos, švietimo, policijos ir socialinių tarnybų specialistai, dirbantys su vaikais, kuriems gresia patirti netinkamą elgesį ar prievartą.

Surinktų duomenų analizė atskleidė, kad visų sričių specialistai jaučia poreikį pagilinti savo žinias apie vaikų ir šeimų, patiriančių NVP, psichologinį funkcionavimą, susipažinti su bendromis gairėmis ir įvaldyti konkrečias priemones, skirtas stebėti, suprasti ir tinkamai reaguoti į tokius atvejus. Be to, daugelis respondentų pabrėžė, kad norėtų įveikti baimę ir padėti vaikui, kai jis ryžtasi papasakoti apie nepalankias patirtis, taip pat pakeisti savo požiūrį iš kaltinančio į palaikantį, sustiprinti savo motyvaciją imtis NVP atvejų (plačiau apie tyrimą – https://pearlsforchildren.eu/wp-content/uploads/2021/03/FINAL_REPORT-_RIRES.pdf ).

Siekiant specialistams padėti įgyti žinių ir praktinių įgūdžių, 2020–2022 m. įgyvendinamas projektas „PEARLS vaikams“, kurio metu Lietuvoje, Lenkijoje ir Italijoje 315 specialistų bus apmokyti psichologinio atsparumo stiprinimo paradigmos klausimais, kad galėtų atlikti vaikų atsparumo mokytojo vaidmenį. Mokymų dalyviai įgis reikiamų žinių ir priemonių, kad atpažintų netinkamo elgesio su vaikais požymius, nustatytų tėvų rizikos veiksnius ar žalingą tėvų ir vaikų bendravimą, sustiprintų teigiamą vaikų potencialą, apsauginius vidinius veiksnius ir savipagalbos mechanizmus.

„Įgalinti įvairių sričių specialistus darbui su vaikais, patyrusiais smurtą – itin svarbu, nes tai vienos sunkiausių ir dažniausiai pasitaikančių nepalankių vaikystės patirčių. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, Lietuvoje 2020 m. fiksuoti 1 496 fizinio smurto  prieš vaikus atvejai, 956 – nepriežiūros, 204 – psichologinio smurto ir 185 – seksualinio. Smurtą patyrusių vaikų atsparumo stiprinimas padeda sušvelninti neigiamą poveikį, vystytis ir normaliai funkcionuoti“, – sako Paramos vaikams centro psichologė Veronika Lakis-Mičienė, koordinuojanti projekto „PEARLS vaikams“ įgyvendinimą Lietuvoje.

Kvietimas į mokymus bus skelbiamas atskirai, rugpjūčio pradžioje. 

 

Daugiau informacijos apie projektą „PEARLS vaikams“ – https://pearlsforchildren.eu/lt/

 

Lietuvoje projektą įgyvendina VšĮ „Paramos vaikams centras“, Italijoje – nepriklausoma pasaulietinė organizacija „Cesvi“, Lenkijoje – nevyriausybinė organizacija „Empowering Children Foundation“.

        

 

Projektas finansuojamas 

  Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014-2020 m.) lėšomis.