Paskelbta: 2020 09 07

Parengtos praktinės gairės dėl interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo mokyklose ir šeimose

Pandemijos ir nuotolinio ugdymo akivaizdoje suaugusiųjų ir vaikų veikla ir gyvenimas internete kelia klausimų, kiek ir kada galime būti „prisijungę“, kas yra skaitmeninė higiena ir kokia ji turėtų būti. Mokykloms tenka nemaža atsakomybė formuojant moksleivių interneto naudojimo įgūdžius, o bendras mokyklos, tėvų ir pačių moksleivių sutarimas dėl išmaniųjų įrenginių naudojimo yra itin svarbus ugdant skaitmeninę kultūrą.

„Skaitmeninės etikos centras“ (SEC) ir „Paramos vaikams centras“ (PVC) parengė Praktines išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gaires, skirtas padėti mokyklų bendruomenėms įsidiegti interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo kultūrą.

Skaitmeninė higiena – šiandienos aktualija

Aiški ir visiems bendruomenės nariams suprantama ugdymo įstaigos pozicija interneto ir išmaniųjų įrenginių  naudojimo bei rizikų prevencijos klausimu yra pamatas kuriant skaitmeninę gerovę ir užtikrinant sėkmingą ugdymo procesą.

„Dialogas ir konkretūs sprendimai interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo kultūros klausimu mokyklos bendruomenėje yra būtini. Mokykloje vaikai praleidžia bene trečdalį paros, o virtualus pasaulis yra jų gyvenimo dalis. Todėl atsakingas interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimas yra bendra ir mokyklos, ir pačių moksleivių bei jų šeimų atsakomybė, o pradžią tam duoda susitarimai. Geresnio laiko apsibrėžti taisykles nebus, – sako Rasa Jauniškienė, „Skaitmeninės etikos centro“ (SEC) vadovė. – Suaugusieji ir institucijos, visų pirma, ugdymo įstaigos ir šeimos – visi turime pradėti kalbėtis skaitmeninių iššūkių klausimais. Jei delsime, būsime tiesiog pavėlavę“.

SEC vadovės pastebėjimu, pasaulinė praktika rodo, kad rašytiniai susitarimai mokyklų bendruomenėse, kai skaitmeninė blaška yra valdoma, svariai prisideda ir prie bendrojo ugdymo proceso sėkmės. Parengtos Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gairės ir yra skirtos padėti mokykloms paspartinti šių susitarimų procesą: pradėti dialogą su bendruomene ir pasiekti poreikius atliepiančius susitarimus nedelsiant.

„Suderinus rašytinius susitarimus, svarbu juos diegti taip, kad mokyklos bendruomenės nariai ne tik juos žinotų, bet ir visiems būtų aišku, kodėl ir kaip jų laikytis“, – pabrėžia R. Jauniškienė. Jos teigimu, šios praktinės gairės – tai raktas į sprendimus, susijusius su interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo kultūra bei didesniu mokyklos skaidrumu šioje pozicijoje ir atsakomybe už skaitmeninį moksleivių raštingumą.

Suprasti jauno žmogaus iššūkius – domėtis jo virtualiu gyvenimu

Be teikiamų naudingų galimybių, virtuali erdvė vaikams ir jaunimui kelia ir daug įtampos bei iššūkių, kokių anksčiau negalėjome net įsivaizduoti ir yra susijusi su realiais pavojais fizinei ir psichinei sveikatai. Todėl vaikams ir jauniems žmonėms būtina padėti valdyti situaciją ir suprasti, kokie yra interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo iššūkiai bei kur ir kokios ribos yra būtinos.

„Išleisdami vaikus į mokyklą šeimose kalbame apie saugumą kelyje, primename, kaip elgtis pasiklydus, išsigandus. Lygiai taip pat svarbu mokyti saugaus elgesio virtualioje erdvėje ir tinkamo išmaniųjų įrenginių naudojimo. Reikėtų nuolat domėtis, ką vaikas veikia internete: kokius žaidžia žaidimus ar žiūri filmus, kokius žmones seka, su kuo bendrauja. Svarbu nelikti nuošaly, nes tai – dar viena kalba, kuria galime susikalbėti su vaikais, parodydami, kad mums svarbu, kuo jie užsiima, ir tokiu būdu stiprinti ryšį“, – sako PVC vadovė, psichologė-psichoterapeutė Aušra Kurienė. Pasak didelę darbo patirtį su vaikais ir šeimomis turinčios specialistės, klausimą „Leisti ar drausti išmaniuosius telefonus?“ turime keisti kitu: „Kaip juos naudoti tinkamai?“

Gairės – įrankis mokykloms sukurti savo tvarką 

Mokyklų vaidmuo ne tik formuojanttinkamus interneto ir išmaniųjų naudojimo įgūdžius ir rūpinantis rizikų prevencija, bet ir edukuojant šeimas yra itin svarbus.

Pirmoji gairių dalis skirta apsibrėžti išmaniųjų naudojimo taisykles mokykloje, antra – mokyklos patarimai tėvams ar globėjams, kokias taisykles taikyti namuose: taip mokyklos užtikrins technologijų naudojimo kultūros diegimo tąsą ir padės šeimose ugdyti sveiką, saugų ir atsakingą naudojimąsi skaitmeniniais įrenginiais. Trečioji dalis gairėse – rekomendacijos, kokie ugdymo įstaigos sprendimai gali prisidėti prie nuotolinio mokymosi valdymo sėkmės.  Gairėse taip pat pridedami priedai – konkrečių patarimų, taisyklių pavyzdžiai, kuriais vadovaudamasi kiekviena mokykla gali sukurti savas taisykles, atitinkančias būtent jos bendruomenės poreikius.

 

IŠMANIŲJŲ ĮRENGINIŲ IR INTERNETO NAUDOJIMO GAIRĖS