Paskelbta: 2021 07 21

Paramos vaikams centro 2020 metų veiklos ataskaita

Pasaulinė pandemija, sukelta koronaviruso, ir karantinų ribojimai 2020 m. Paramos vaikams centro veiklos nesustabdė ir veiklos apimčių nesumažino. Paskelbus karantiną, darbai buvo perorganizuoti ir adaptuoti prie pasikeitusių sąlygų taip, kad pagalbos teikimas vaikams ir šeimoms nenutrūktų.

Nuotoliniu būdu buvo teikiamos psichologinės konsultacijos vaikams, tėvams ir šeimoms, organizuojami seminarai su vaikais dirbantiems specialistams, vedamos paskaitos tėvams, įtėviams, globėjams.

Centro psichologai teikė rekomendacijas Vyriausybei dėl vaikų, tėvų ir su šeimomis dirbančių specialistų emocinės savijautos karantino metu. Rengė aktualią informaciją visuomenei – įvairiomis formomis (video, tekstine ir vaizdine informacija, paskaitose) buvo pateikiami psichologų patarimai, kaip reaguoti į vaikų elgesį, kad kiltų mažiau konfliktų, kaip suprasti jų savijautą, kas padeda išlaikyti emocinį stabilumą šeimoje, susivaldyti ir nusiraminti, kaip motyvuoti vaikus mokytis nuotoliniu būdu bei kt.

3 435 žmonės gavo individualias, šeimos psichologo arba psichoterapeuto konsultacijas, mediaciją, mokymus, psichologinę pagalbą grupėje, konsultacijas telefonu. Centro specialistai suteikti kompleksinei pagalbai vaikams, tėvams ir šeimoms skyrė 9 132 valandas.

Individualių konsultacijų suteikta 60% daugiau nei 2019 m.

Programoje „Vaikystė be smurto“ pagalba buvo suteikta 198 vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir 203 jų artimiesiems. Tęstiniuose mokymuose, paskaitose ir seminaruose dalyvavo 863 tėvai, įtėviai, globėjai. Telefonu „Tėvų linijoje“ suteiktos 1 385 konsultacijos.

67 vaikams ir paaugliams, emocinę paramą teikė „Big Brothers Big Sisters“ savanoriai. Pravestos 31 988 socialinių emocinių įgūdžių pamokos įvairiose Lietuvos mokyklose.

PARAMOS VAIKAMS CENTRO VEIKLOS ATASKAITA 2020 M.