Paskelbta: 2020 06 29

Paramos vaikams centro 2019 m. veiklos ataskaita

Paramos vaikams centro specialistai 2019 m. suteikė kompleksinę pagalbą 2 500 vaikams, tėvams ir šeimoms. 183 vaikai, patyrę smurtą, ir 209 jų artimieji gavo psichologinę pagalbą. 88 vaikams ir paaugliams, kuriems trūksta socialinių, bendravimo, konfliktų sprendimo įgūdžių, taip pat išgyvenantiems krizes, emocinę paramą teikė „Big Brothers Big Sisters“ savanoriai.

Tėvams, globėjams, įtėviams, seneliams suteiktos 1 044 konsultacijos įvairiais tėvystės klausimais telefonu „Tėvų linijoje“. 6 grupės tėvų baigė Centro ekspertų organizuojamus praktinius pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus.

Taip pat buvo rengiami programos „Pozityvi tėvystė“ mokymų vadovai, organizuojami mokymai įtėviams ir globėjams, vaikams ir paaugliams, viešos paskaitos pozityvios tėvystės temomis. 335 mokyklos dalyvavo socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programoje „Antras žingsnis“.

 

PARAMOS VAIKAMS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA