Paskelbta: 2019 03 28

Nevyriausybinės organizacijos ragina Seimo narius persvarstyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektą

NVO koalicija „Už vaiko teises“ ir Lietuvos žmogaus teisių centras kreipėsi į Seimo narius, norėdami atkreipti dėmesį, kad kovo 26 d. pritarus pataisai dėl reikšmingos žalos sveikatai apibrėžimo atsiradimo Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisose, bus susiaurinamos vaikų apsaugos galimybės.

Pataisa įtvirtina nuostatą, kad vaiko paėmimas iš šeimos galimas tik tada, kai kyla realus pavojus vaiko fiziniam saugumui, galintis sukelti reikšmingą žalą sveikatai. Taip pat jeigu kyla realus pavojus psichiniam saugumui, galintis sukelti reikšmingą žalą sveikatai, ir kai kyla reali grėsmė gyvybei.

Nevyriausybinių organizacijų ekspertai įsitikinę, kad toks pakeitimas reikšmingai iškreipia įstatymo normas. Mat bus apsunkintas įstatymo taikymas, susiaurinama apsaugos vaikui galimybė, atsiras didesnė darbuotojų klaidų tikimybė dėl vaiko apsaugojimo laiku, vaikai galės būti paliekami su atstovais pagal įstatymą iki kol nebus akivaizdu, kad tėvų veiksmai ar neveikimas sukėlė ar sukels reikšmingą žalą vaiko sveikatai ar bus pavojingos sąlygos gyvybei.

Vaiko teisių apsaugos specialistai sunkiai galės išmatuoti reikšmingos žalos atsiradimo pasekmes. Tai kelia nerimą dėl galimybės įstatymui tinkamai funkcionuoti bei kelia grėsmę pavojingose situacijose atsidūrusiems vaikams.

NVO koalicija „Už vaiko teises“ ir Lietuvos žmogaus teisių centras kreipdamiesi į Seimo narius, prašo iš naujo artimiausiu metu atsakingai persvarstyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektą Nr. XIIIP-3034(3), išklausyti ekspertų nuomones bei priimti sprendimus tam, kad neliktų įstatymo traktavimo netikslumų, šiuo konkrečiu atveju turinčių tiesioginę įtaką vaikų ir šeimų gyvenimui.