Paskelbta: 2022 12 09

Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras padės stiprinti specialistų kompetencijas

Teikiant įvairias paslaugas šeimai, Lietuvoje jau pasiekta didelė pažanga. Pastaruosius ketverius metus visose savivaldybėse įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“ daug tėvų ir vaikų gavo jiems reikalingas paslaugas, tačiau svarbu ir toliau plėsti jų prieinamumą, užtikrinti kokybę. Veiklą pradedantis Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras kurs vieningą paslaugų organizavimo praktiką, stiprins specialistų kompetencijas ir padės jiems spręsti kylančius sunkumus.

Tik teikiant paslaugas kompleksiškai, pagalba bus efektyvi

„Kompleksinė pagalba būtina šeimoms, kurios susiduria su krizėmis, patiria psichologinių ir socialinių sunkumų. Tik teikiant paslaugas kompleksiškai, pagalba bus efektyvi. Tyrimai patvirtina, kad skurdas tiesiogiai susijęs su šeimos krizėmis, smurtu ir dažnai – nepakankamais psichologiniais vaikų auklėjimo resursais. Taigi, tuo pačiu metu svarbu padėti išspręsti ne tik materialinių nepriteklių sunkumus, bet ir teikti pagalbą, pavyzdžiui, tėvystės mokymuose ar individualiose konsultacijose“, – pabrėžia Aušra Kurienė, psichologė ir Paramos vaikams centro, kurio ekspertai kuria Metodinį kompleksinių paslaugų šeimai centrą, vadovė. 

Kompleksinių paslaugų prieinamumas ir kokybė taip pat labai svarbus smurto prevencijos faktorius. O pandemija, nelegalių migrantų krizė, karas Ukrainoje parodė, kad teikiant kompleksinę pagalbą, būtina užtikrini ir skubią pagalbą ekstremalių situacijų atvejais. 

Pasak A.Kurienės, būtina didinti esamų paslaugų aprėptį, įvertinti ir koreguoti paslaugų teikimo formų įvairovę, stiprinti specialistų komptencijas, suteikti jiems įrankių sudėtingose situacijose, kurti vieningą paslaugų teikimo ir organizavimo sistemą, keistis gerosiomis patirtimis. 

Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras kurs vieningą praktiką

Kompleksines paslaugas teikiantys specialistai taip pat išsako, kad būtina stiprinti profesines kompetencijas. Atlikus projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai“ dirbančių specialistų apklausą, paaiškėjo, kad jie pasigenda metodinių gairių ir vieningos praktikos, naujų darbo metodų, norėtų susitikimų su kitų savivaldybių specialistais ir dalinimosi patirtimis. 

Įvairiose Lietuvos savivaldybėse kompleksines paslaugas šeimai teikiantys specialistai nurodė, kad labai reikėtų sistemingo ir vieningo požiūrio, aiškaus koordinavimo, kompetetingos pagalbos, kai tenka spręsti sudėtingus atvejus. Buvo pastebėta, kad šiuo metu labai stinga mokymų patiems specialistams pozityvios tėvystės, konfliktų valdymo, smurto prevencijos, paslaugų organizavimo temomis. Kompleksinių paslaugų teikėjai ir organizatoriai sako, kad būtų labai naudingi reguliarūs susitikimai, kuriuose galėtų pasidalinti darbe kylančiais sunkumais, sulauktų palaikymo ir rekomendacijų, kaip spręsti sudėtingas situacijas. 

Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, vienys paslaugų teikėjus ir organizatorius, dirbančius visoje Lietuvoje. Artimiausius dvejus metus bus organizuojami mokymai, konferencijos, pristatoma metodinė medžiaga, teikiamos konsultacijos. Bus kviečiama dalintis gerąja patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir pristatoma užsienio šalių patirtis. Sukurtas savalaikės pagalbos paslaugų teikėjams, dirbantiems su sudėtingais atvejais, mechanizmas padės lengviau įveikti darbe kylančius iššūkius. Bus formuojama vieninga kompleksinių paslaugų teikimo praktika Lietuvoje, atsižvelgiant į Lietuvos savivaldybių poreikius ir resursus.

 

Jeigu norite gauti Metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro informaciją: kvietimus į mokymus, konferencijas, supervizijas; metodinę medžiagą ir kt., prašome užsiregistruoti čia: https://forms.gle/uGD1uKF1JYm1SxQv6 

Naujienas sekti ir bendrauti kviečiame čia: https://www.facebook.com/metodiniscentras 

 

Metodinį kompleksinių paslaugų šeimai centrą:

KURIA  

FINANSUOJA