Paskelbta: 2019 06 19

Konferencijoje aptarti programos „Taiki mokykla“ rezultatai

Paramos vaikams centras kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru pastaruosius dvejus metus septyniose Lietuvos gimnazijose įgyvendino konfliktų prevencijos programą „Taiki mokykla“, skirtą 5-12 klasių mokiniams. 2017-2019 mokslo metais pasiekti rezultatai apibendrinti baigiamojoje konferencijoje, kuri vyko birželio 11 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre.

„Taiki mokykla“ koordinatoriai, mokymų lektoriai ir programoje dalyvavę pedagogai bei mokiniai džiaugėsi, kad pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų. Pasak Paramos vaikams centro psichologės Ernos Petkutės, rengusios programą, svarbiausi „Taikios mokyklos“ tikslai – suteikti mokyklos bendruomenei žinių ir gebėjimų geresniam konfliktų sprendimui, patyčių įveikimui, padėti jai susitelkti ir parengti konfliktų prevencijos strategiją ateinantiems metams.

Paramos vaikams centro specialistų sukurtas konfliktų prevencijos modelis remiasi mokytojų bei specialistų ir mokinių gebėjimo spręsti konfliktus patirtimi. Paauglystėje itin didelę įtaką turi bendraamžiai, todėl mokymo programa apie konfliktų sprendimą paremta tuo, kad mokymus veda mokiniai vieni kitiems.

Sveikindama konferencijos dalyvius, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė pasidžiaugė, kad renginyje dalyvauja tiek daug moksleivių, nes dažniausiai į Centrą ateina mokytojai ir specialistai.  Baigiamojoje konferencijoje dalyvavę moksleiviai pateikė ir aptarė savo patirtį programoje, pasidalino, kaip jiems sekėsi mokyti kitus vaikus konfliktų sprendimo ir mediacijos. Daugelio moksleivių patirtis buvo labai turtinga, jie įsidrąsino, išmoko suvaldyti klasę. Mokiniai pabrėžė, kad kitaip pamatė ir kur kas geriau pažino savo mokyklų pedagogus.

Programos „Taiki mokykla“ dalyviams artimiau susipažinti ir užmegzti glaudesnius profesinius kontaktus padėjo konferencijoje organizuoti interaktyvūs pratimai bei renginį vainikavusi ledų šventė.

Programos „Taiki mokykla“ įgyvendinimą administravo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (koordinatorės Kristina Ignatavičienė ir Julija Vlasovienė), pedagogams ir mokiniams mokymus vedė Paramos vaikams centro specialistai (koordinatorė Erna Petkutė). Programoje dalyvavo Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, Juozo Grušo menų gimnazija, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija, Vilniaus rajono Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazija,  Vilnius „Žaros“ gimnazija, Žvėryno gimnazija. 

Naujame programos įgyvendinimo etape kviečiamos dalyvauti ir kitos Lietuvos mokyklos.