Paskelbta: 2021 11 30

„Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“

Druskininkų savivaldybės administracija kartu su partneriais asociacija „Druskininkų šeimos paramos centras“, VšĮ „Kitokie projektai“, VšĮ „Paramos vaikams centras“ ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“ įgyvendina projektą „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“.

Projektas parengtas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Druskininkų savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinat paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padedant derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto veiklos skirtos visoms druskininkiečių šeimoms. Nuo projekto pradžios veiklose jau dalyvavo daugiau kaip 1000 druskininkiečių.

Projekto metu „vieno langelio“ principu Druskininkų savivaldybės šeimoms sudaryta galimybė gauti kompleksines paslaugas: paslaugų šeimai teikimo organizavimas, koordinavimas, informavimas ir konsultavimas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“, psichosocialinė pagalba, pozityvios tėvystės mokymai, konsultacijos, mediacijos paslaugos, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos bei vaikų priežiūros paslaugos tiems tėvams, kurie gaus kompleksines paslaugas šeimai bendruomeniniuose šeimos namuose. Paslaugos šeimoms yra siūlomos gaunant informaciją iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Vaiko gerovės komisijų, veikiančių bendrojo lavinimo mokyklose, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Šeimos tarybos, pačioms šeimoms kreipiantis dėl pagalbos. Projekto dalyviai paslaugas gali gauti keliose numatytose veiklose.

2019 m. rugsėjo – 2021 m. birželio mėn. buvo teikiamos asmeninio asistento paslaugos asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, ne jaunesniems nei 16 m. ir ne vyresniems nei šiuo metu galiojantis pensinis amžius. Šias paslaugas gavo 21 asmuo.

2020 m. gruodžio – 2021 m. birželio mėn. buvo organizuojama pagalba asmenims susiduriantiems su gyvenimo sunkumais įtakotais COVID-19 ligos. Maisto produktų, medikamentų, higienos ir kitų prekių nupirkimo ir pristatymo paslaugą bei pagalbą sumokant mokesčius gavo 109 asmenys, priklausantys didesnės rizikos susirgti sunkia COVID-19 ligos forma grupei, tai yra, senyvo amžiaus (nuo 65 metų) ar negalią turintys asmenys nuo 16 metų.

Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: asociacija „Druskininkų šeimos paramos centras“, VšĮ „Kitokie projektai“, VšĮ „Paramos vaikams centras“ ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“.

Įgyvendinimo vieta – Druskininkų savivaldybė.

Bendra projekto vertė – 305924,11 eurai.

Projekto pradžia – 2018 m. balandžio 13 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. birželio 30 d.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

https://www.facebook.com/dspcentras/