Paskelbta: 2022 12 16

Kartu galime apsaugoti ir padėti: stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir pagalba vaikams

Vaikų, dalyvaujančių baudžiamajame procese, saugumo užtikrinimui ypatingai svarbus skirtingų institucijų bendradarbiavimas, dėmesys vaiko poreikiams ir efektyvi psichologinė pagalba. Siekiant sklandesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir ieškant daugiau galimybių padėti vaikams, pastaruosius dvejus metus Generalinė prokuratūra ir Paramos vaikams centras įgyvendino projektą „Kartu galime apsaugoti ir padėti“.

Tik dirbant kartu, galima padėti vaikams

„Vykstant baudžiamajam procesui, kiekviena institucija susikoncentruoja į savo rezultatus, savo funkcijų vykdymą, neretai vaikas ir jo interesai lieka nuošalyje. Tačiau tik dirbant kartu, kuo dažniau susėdant prie vieno stalo, galėsime padėti vaikams. Derinant visų institucijų veiksmus lengviau pasieksime, kad teisinės procedūros darytų kuo mažesnį antrinį traumavimą. Įgyvendinant projektą, buvo ieškoma atsakymų ir sprendimų, kurie padėtų sustiprinti bendradarbiavimą, suteiktų žinių apie kitų institucijų funkcijas, paskatintų aktyvesnį veiksmų derinimą ir mažintų nepasitikėjimų kitomis institucijomis“, – sako Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė. 

Projekto „Kartu galime apsaugoti ir padėti“ metu buvo siekiama padėti įvairių sričių su vaikais baudžiamajame procese dirbantiems specialistams išvengti veiksmų pasikartojimo ir galimų spragų, užtikrinti tinkamą atsakomybių pasiskirstymą, suteikti aiškumo dėl kiekvienos dalyvaujančios institucijos funkcijų bei atliekamo vaidmens. Buvo ieškoma susitarimų dėl bendradarbiavimo būdų ir tarpžinybinio darbo koordinavimo. 

„Suteikiant tinkamą pagalbą, vaikui net dalyvaujant baudžiamajame procese galima padėti įveikti patirtą psichologinę traumą arba, atvirkščiai, sužaloti pakartotinai, todėl būtina, kad specifinių žinių turėtų ne tik psichologai“, – pabrėžia projekto „Kartu galime apsaugoti ir padėti“ vadovė, Paramos vaikams centro psichologė Ieva Daniūnaitė. 

Organizuoti mokymai, konferencijos, parengta metodinė medžiaga

Efeketyvaus bendradarbiavimo nauda – ne tik mažesnis antrinio traumavimo poveikis vaikui bei šeimai, bet ir tikslingesnis resursų naudojimas, geriau pasirengę specialistai, daugiau pagarbos ir supratimo bendradarbiaujant skirtingoms institucijoms, mažiau profesinio specialistų perdegimo atvejų.

Psichologams efektyviau atlikti savo, kaip psichologo, vaidmenį padeda geresnis skirtingų žinybų veiksmų ir vaiko, dalyvaujančio baudžiamajame procese, konteksto supratimas. O konkrečių specializuotų psichologinio darbo metodų taikymas padeda užtikrinti psichologinį vaikų gijimą po patirtos traumos. 

Atlikus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir atskirose srityse su vaikais dirbančių specialistų gebėjimų stiprinimo poreikių analizę, buvo organizuojami mokymai, konferencijos, parengta metodinės medžiagos. 

Таrpžinybiniuose mokymuose žinias gilino daugiau kaip 400, о konferencijose dalyvavo apie 3000 specialistų: prokuratūros ir policijos pareigūnų, teisėjų, psichologų, vaiko teisių apsaugos specialistų. Projekto metu daugiau kaip 60 psichologų dalyvavo tarptautinių ir Paramos vaikams centro lektorių mokymuose ir supervizijose. Specializuotą psichologinę pagalbą gavo 200 vaikų ir jų šeimų. 

Įgyvendinant projektą parengti du leidiniai: 

Теisiniai ir psichologiniai vaiko, patyrusio smurtą, dalyvavimo baudžiamajame procese aspektai

Psichologinė pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms

 

Projektą „Kartu galime apsaugoti ir padėti 2021 – 2022 m. įgyvendino: 

       

   Projektas finansuojamas Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014–2020 m.) lėšomis. 

Už šiame tekste skelbiamą informaciją atsakingi tik projekto įgyvendintojai. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už šios informacijos naudojimą.