Paskelbta: 2022 06 09

Daugiausiai dėmesio – pagalbai įveikti pandemijos sukeltus psichologinius sunkumus

Tęsiantis pandemijai ir antrus metus gyvenant karantino sąlygomis, 2021 metais kelis kartus išaugo psichologinės pagalbos ir emocinės paramos vaikams, tėvams, šeimoms poreikis. Taip pat padidėjo ekspertinių konsultacijų specialistams, dirbantiems su šeimomis, poreikis. 

Siekiant suaugusiems ir vaikams padėti įveikti psichologinius sunkumus ir krizes, Paramos vaikams centre buvo teikiama daugiau individualių konsultacijų, organizuojami mokymai ir tęstiniai grupiniai užsiėmimai.

Plačiajai visuomenei buvo rengiamos viešos paskaitos, konferencijos, rekomendacijos (video, leidiniai, atmintinės), pagrindinį dėmesį skiriant padėti tėvams karantino metu šeimoje išlaikyti emocinę pusiausvyrą, išmokti efektyvių konfliktų sprendimo būdų, tinkamo jausmų reiškimo ir kitų pozityvios tėvystės principų. 

Įvairių sričių specialistams buvo padedama stiprinti darbo su šeimomis įgūdžius praktiniuose seminaruose, paskaitose, konsultacijų metu, siekiant padėti geriau suprasti vaikus karantino metu ir pateikti rekomendacijų, kaip jiems padėti įveikti sunkumus, sėkmingai grįžti į mokyklas.

 

⊙ 7 603 vaikai, tėvai ir specialistai gavo individualias arba šeimos psichologo/psichoterapeuto konsultacijas, mediaciją, mokymus, psichologinę pagalbą grupėje, konsultacijas telefonu. 

⊙ Individualioms vaikų, paauglių ir suaugusiųjų konsultacijoms suteikti skirta 5 400 valandų.

⊙ Suteiktos 1 498 konsultacijos telefonu „Tėvų linijoje“. 

⊙ 77 vaikams ir paaugliams emocinę paramą programoje „Big Brothers Big Sisters“ teikė 77 savanoriai.

⊙ Programoje „Vaikystė be smurto“ pagalba buvo suteikta 182 vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir 196 jų artimiesiems. 

379 mokyklos dalyvavo programoje „Antras žingsnis“. 

 

VISA PARAMOS VAIKAMS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA