Paskelbta: 2021 04 20

Ar nepažeidžiamos vaikų teisės? Vienu balsu klausia mokslininkai, medikai, NVO

Ekspertai, mokslininkai, medikai, NVO, dirbantys dėl vaikų gerovės Lietuvoje, nesustoja raginti institucijų rasti būdų kuo greičiau saugiai sugrąžinti mokinius į mokyklas dar šiemet. Visgi, drastiškai blogėjanti vaikų ir paauglių situacija, augančios emocinės ir elgesio problemos, krintanti motyvacija mokytis, išaugęs laikas prie ekranų, didėjantys savižalos  skaičiai kol kas valdžios institucijų neįtikina kontaktinio ugdymo svarba.

Todėl šiandien mes, drauge su mokslininkais, medikais ir 40 kitų nevyriausybinių organizacijų, kurių dalis – skėtinės, kreipėmės į LR vaiko teisių apsaugos kontrolierę prašydami išsiaiškinti, ar nėra pažeidžiamos vaikų teisės, kai mokyklos tebelieka uždarytos (nesilaikoma ir PSO, UNESCO, UNICEF konsultuojančių ekspertų rekomendacijų mokyklas uždaryti paskiausiai, o atidaryti – pirmiausiai), nėra planuojamas saugus sugrįžimas dar šiais mokslo metais, jam apskritai nėra ruošiamasi, nėra ministerijų kartu su ekspertais parengto ir visuomenei pristatyto plano, kaip ir kada mokiniai galėtų būti SAUGIAI ugdomi kontaktiniu būdu.

Mes siekiame sugrąžinti vaikus ir paauglius į mokyklas SAUGIAI dar šiais mokslo metais. Tą yra svarbu padaryti net ir likus dviem savaitėms, o dabar dar turime net du mėnesius.

Pasak „Vaikų linijos“ vadovo dr. Roberto Povilaičio, Vyriausybės patvirtintame karantino atlaisvinimo plane aprašoma, kaip bus galima dalyvauti įvairiose laisvalaikio veiklose, tačiau labai trūksta dėmesio vaikų grįžimui į mokyklas. „Viliuosi, kad ši įvykusi klaida bus kuo greičiau ištaisyta ir imantis būtinų saugumo priemonių vaikai dar bent trumpam iki vasaros atostogų galės grįžti į mokyklas“.

„Yra šalių, kurios rudenį ir žiemą mokyklų neuždarė arba, net ir iš dalies uždarę, rado įvairių būdų nuolat reguliariai kontaktuoti su mokiniais: nedidelėmis grupėmis, vykdant ugdymą mišriai, susitinkant lauke, taikant lauko pedagogikos sprendimus, – vardija Rasa Dičpetrienė, visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovė. – Reikia tik noro. Ir prioriteto švietimui bei vaikų sveikatai.“

 

Kreipimosi į LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierę dokumentas

 

Besikreipiančių organizacijų sąrašas:
Skaitmeninės etikos centras
Vilniaus universitetas, Psichologijos institutas, Vaiko raidos ir psichoedukacinių tyrimų centras
Jaunimo linija
Šeimų asociacija
Nacionalinis švietimo NVO tinklas
NVO vaikams konfederacija
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas
Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacija
Vaiko psichologijos centras, VšĮ
Vilniaus šeimos psichologijos centras, VšĮ
Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija
Nacionalinė šeimos taryba
Aukštyn galvas. Vaikų skaitmeninio intelekto ugdymo iniciatyva
Bundam, VšĮ ir Whatansu komanda
„Psichikos sveikatos institutas“, VšĮ
Asociacija „Lietuvos skeptiškas jaunimas”
Jaunųjų psichiatrų asociacija
Lietuvos pediatrų draugija
Lietuvos socialinės pediatrijos draugija
Asociacija Krikščioniškų socialinių iniciatyvų Forumas
„Krizių įveikimo centras“, VšĮ
Lietuvos traumų psichologijos asociacija
Jono Valančiūno paramos fondas, VšĮ
Domus solis, VšĮ
Lietuvos psichoterapijos asociacija
Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugija
NVO koalicija „Už vaiko teises“, kurią sudaro:
„Vaikų linija“, VšĮ
„Gelbėkit vaikus“, visuomeninė organizacija
„SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“, labdaros ir paramos fondas
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
„Lietuvos negalios organizacijų forumas“, asociacija
„Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“, asociacija
„Paramos vaikams centras“, VšĮ
Žmogaus teisių stebėjimo institutas
„Psichikos sveikatos perspektyvos“, VšĮ
„Šeimos santykių institutas“, VšĮ
„Lietaus vaikai“, Lietuvos autizmo asociacija
„Vaiko labui“, VšĮ
„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas
Lietuvos psichologų sąjunga
Lietuvos žmogaus teisių centras