Paskelbta: 2024 04 28

„Antras žingsnis darželiams“: kaip mokyti vaikus bendrauti draugiškai

Darželyje vaikai mokosi ne tik susitarti bei dalintis žaislais, bet ir tinkamų būdų rodyti savo jausmus, atidėti impulsyvius veiksmus, mokytis palaukti, žodžiu pasakyti, ko nori. Tai vaikams gali tapti nemažais iššūkiais, todėl labai svarbu, kad mokytojai būtų šalia, atidžiai stebėtų darželinukų elgesį ir duotų gaires, kaip bendrauti draugiškai. 

Lankydami darželį kai kurie vaikai pirmą kartą susiduria su iššūkiu, kad reikia dalintis žaislais arba palaukti savo eilės žaidžiant. Neretai tai gali iššaukti konfliktus ar net muštynes. Vienoje iš pamokėlių programa „Antras žingsnis darželiams“ moko vaikus trijų draugiško žaidimo būdų:

  • Žaisti paeiliui – tai reiškia, kad vienas vaikas truputį pažaidžia su pasirinktu žaislu, paskui perleidžia jį kitam.
  • Pasimainyti žaislais – tai dar vienas draugiško žaidimo būdas, kai vaikai apsikeičia žaislais. Tuomet jie gali žaisti vienu metu, bet skirtingais žaislais.
  • Žaisti kartu – kai keletas vaikų nori žaisti tuo pačiu žaislu, jie gali rasti būdą kaip pasidalinti vaidmenimis tokiu būdu, kad visi būtų įtraukti į bendrą žaidimą. 

Mokant vaikus šių trijų draugiško žaidimo būdų, svarbu vietoje veiksmų, pavyzdžiui, tiesiog pagriebti daiktą vienas kitam iš rankų, skatinti juos dažniau užduoti pagarbius, klausimus: „Gal norėtum išmainyti šį žaislą į tą?“, „Gal dabar aš galėčiau pažaisti su šituo žaislu?“, „Ar galiu prisijungti prie tavo žaidimo?“. 

Mokytojai gali stebėti žaidžiančius vaikus ir, kai reikia, pasufleruoti taikyti draugiško žaidimo būdus. Taip pat pastebėti ir paskatinti vaikus, sakant: „Pastebėjau, kad pasiūlei pažaisti kastuvėliu paeiliui. Taip žaisti yra labai draugiška, didžiuojuosi tavimi“. Kiekvienąkart pagiriant ir paskatinant pastebėtą elgesį, mokytojas jį įtvirtins ir vaikai bus linkę tai kartoti dažniau. 

Nuosekliai mokyti vaikus reikalingų emocinių įgūdžių mokytojams padeda programa „Antras žingsnis darželiams“. Tai kasdienės interaktyvios pamokėlės, kurių metu 4-6 metų vaikai atlieka jų amžiui pritaikytas, įtraukiančias ir lengvai suprantamas užduotis. Norint įgyvendinti programą, mokytojai turi baigti Paramos vaikams centro mokymus. 

Artimiausi mokymai vyks birželio  5 – 6 d. Paramos vaikams centre, Vilniuje. 

Registracija: https://forms.office.com/e/5kf46eEv5f  

Daugiau informacijos apie programą „Antras žingsnis darželiams“: https://pvc.lt/antras-zingsnis-darzeliams/