Paskelbta: 2023 05 12

2022 m. ypatingas dėmesys buvo skiriamas Ukrainos karo pabėgėliams ir Centro metodinių veiklų stiprinimui

Karas Ukrainoje ir dėl jo kilęs ekonominis nestabilumus turėjo didelės įtakos emocinei vaikų ir suaugusiųjų savijautai. Аugo psichologinės pagalbos poreikis, o klientams susiduriant su naujais sunkumais, keitėsi pagalbos pobūdis. Таd Centro ekspertai rengė daugiau rekomendacijų, dalyvavo televizijos ir radijo laidose, skaitė paskaitas, siekiant padėti vaikams ir suaugusiems lenviau išgyventi nerimą, baimę, kitus stiprius jausmus. 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Ukrainos karo pabėgėliams. Buvo organizuota iniciatyva „Būk draugu vaikui iš Ukrainos“, kurios metu parengti savanoriai teikė emocinę paramą vaikams ir paaugliams, atvykusiems iš Ukrainos. Individualių ir grupinių konsultacijų metu buvo teikiama psichologinė pagalba vaikams, tėvams ir suaugusiems. 

Atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų, dirbančių su šeimomis, poreikį kelti profesines kompetencijas, Centro ekspertai didelį dėmesį skyrė metodinei pagalbai. 2022 m. pabaigoje pradėtas įgyvendinti projektas „Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras“, skirtas kurti vieningą paslaugų organizavimo praktiką, stiprinti specialistų kompetencijas ir padėti jiems spręsti kylančius sunkumus.

Centro komanda taip pat tęsė anksčiau pradėtas iniciatyvas, projektus ir programų veiklas. Organizuojant konferencijas, mokymus, paskaitas ir renginius programoje „Vaikystė be smurto“ įgyvendinama prievartos prieš vaikus prevencija. Įgyvendinant programą „Antras žingsnis“, pedagogai ruošiami mokyti vaikus socialinių emocinių įgūdžių. Vilniaus miesto gyventojams toliau buvo nemokamai teikiamos individualios, šeimos ir grupinės konsultacijos, mediacijos paslaugos, pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai. Visos Lietuvos tėvai nemokamai su psichologu gali konsultuotis telefonu, paskambinę į „Tėvų liniją“. Dalyvaudami programoje „Big Brothers Big Sisters“ sunkumus išgyvenantys vaikai emocinį palaikymą gauna iš savanorių. 

 

✓ 7 822 žmonės (vaikai, tėvai ir specialistai) gavo individualias arba šeimos psichologo/psichoterapeuto konsultacijas, mediaciją, mokymus, psichologinę pagalbą grupėje, supervizijas, konsultacijas telefonu. 

✓ Individualioms vaikų, paauglių ir suaugusiųjų konsultacijoms suteikti skirta 5 438 valandų.

✓ Suteiktos 1 464 konsultacijos telefonu „Tėvų linijoje“. 

✓ 85 vaikams ir paaugliams emocinę paramą programoje „Big Brothers Big Sisters“ teikė 85 savanoriai. Savanoriai skyrė 2 500 valandų padėti vaikams.

✓ Programoje „Vaikystė be smurto“ pagalba buvo suteikta 211 vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir 230 jų artimųjų. 

✓ 392 mokyklos dalyvavo programoje „Antras žingsnis“. 

 

2022 m. veiklos ataskaita