Paskelbta: 2022 06 23

Каip su vaikais paprastai kalbėtis apie seksualinės prievartos pavojus?

Atostogaudami tiek vaikai, tiek paaugliai dažniau užmezga naujas pažintis su bendraamžiais, vyresniais vaikais ir suaugusiais, pavyzdžiui, stovyklose, renginiuose, pas giminaičius. Naujose vietose ir bendraujant su nepažįstamaisiais gali kilti didesnė rizika atsidurti nemaloniose, nesaugiose situacijose, todėl svarbu su vaikais pasikalbėti apie galimus pavojus.

Tėvams įprasta kalbėti su vaikais apie saugumą gatvėje, namuose ar lauke. Tuo tarpu pokalbiai apie seksualinės prievartos pavojus daugeliui tėvų kelia stresą. Pateikiame rekomendacijų, kaip be įtampos pasikalbėti su vaikais apie saugumą ir aptarti 5 svarbiausias taisykles:

  1. Kai sakai „Ne“, tai reiškia „Ne“.
  2. Jei reikia pagalbos, garsiai jos paprašyk.
  3. Pasidalinti paslaptimis, kurios tave slegia, yra gerai.
  4. Prisimink, kad tavo kūnas priklauso tik tau.
  5. Intymios vietos yra itin saugomos.

 

Rekomendacijos čia: https://bit.ly/3iqXscV

 

Rekomendacijos parengtos, įgyvendinant projektą „PEARLS vaikams“, skirtą kovai su netinkamu elgesiu su vaikais ir jo prevencijai Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje. Lietuvoje projektą įgyvendina VšĮ „Paramos vaikams centras“, Italijoje – nepriklausoma pasaulietinė organizacija „Cesvi“, Lenkijoje – nevyriausybinė organizacija „Empowering Children Foundation“.

        

 

Projektas finansuojamas 

  Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014-2020 m.) lėšomis.