PARAMOS VAIKAMS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai. Skirti tėvams, auginantiems įvairaus amžiaus vaikus. Mokymai vyksta grupėse,  kurios formuojamos pagal vaikų amžių.  Mokymuose tėvai mokomi, kaip kurti ir stiprini ryšį su vaiku, kaip skatinti tinkamą vaiko elgesį, rodyti gerą pavyzdį šeimoje, nustatyti aiškias taisykles.

 

Individualios konsultacijos. Skirtos žmonėms, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt., taip pat jų šeimų nariams, nepilnametėms mamoms, besilaukiančioms moterims, tėvams, susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais, ir pan. Šiuo metu konsultacijas teikia psichologai ir psichoterapeutai. Konsultacijos teikiamos vaikams nuo 7 metų, paaugliams ir suaugusiems.

 

Grupinės konsultacijos. Psichologai teikia konsultacijas vaikams ir suaugusiems grupėse.

 

Šeimos konsultacijos. Skirtos šeimoms, susiduriančioms su vaiko elgesio sunkumais, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.). Šeimos konsultacijas teikia psichologai ir psichoterapeutai.

 

Saugumo mokymai vaikams. Mokymai skirti 7-14 metų amžiaus vaikams. Mokymų metu vaikai ir paaugliai supažindinami su svarbiausiomis jų teisėmis, kalbama apie galimus jausmus ir jų priėmimą, visuomenėje egzistuojančias taisykles ir pareigas.

 

Emocinė pagalba vaikams. Teikiama vaikams, išgyvenantiems emocinę krizę, turintiems bendravimo sunkumų, patiriantiems patyčias ir atstūmimą. Skirta 7-14 metų vaikams ir paaugliams.

 

Paskaitos aktualiomis temomis. Paramos vaikams centro psichologai skaito paskaitas apie vaikų ir paauglių psichologinius aspektus. Paskaitos skirtos tėvams, globėjams, seneliams ir visiems, kuriems rūpi geriau suprasti vaikus.

 

Mediacijos paslaugos. Teikiamos konsultacijomis – konfliktuojančių šeimų taikinamasis tarpininkavimas, siekiant taikaus ginčų ir tarpusavio nesutarimų sprendimo dėl vaikų auginimo ir ugdymo, matymosi tvarkos, priežiūros.

 

VISOS PROJEKTE TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

PARAMOS VAIKAMS CENTRE SUTEIKTOS PASLAUGOS

 

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ