Paskelbta: 2019 4 liepos

Vaikų ir savanorių stovykla Palūšėje

 

Vaikai ir savanoriai stovyklavo Palūšėje: ėjo į žygius, maudėsi, piknikavo, tobulino bendravimo įgūdžius, žaisdami įvairius žaidimus.

Nuostabus savaitgalis įvyko ir pavyko dėka rėmėjų: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus Gedimino Rotary Klubas, Euromonitor International, NARBUTAS Lietuva.