Fizinė raida:

 • gali sportuoti ir įgyti naujų įgūdžių;
 • energingas;
 • geras apetitas;
 • ūgis ir svoris nuolat auga;
 • pagerėjusi koordinacija ir tvirtumas;
 • kūno proporcijos tampa panašiomis į suaugusiųjų;
 • gerai išvystyta smulkioji motorika (pvz., rašymo, piešimo įgūdžiai).

Emocinė raida:

 • demonstruoja savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi, bet kartais gali elgtis vaikiškai ir neapgalvotai;
 • „aš“ iš dalies nulemtas aplinkos mokykloje;
 • mėgsta patikti suaugusiems;
 • savarankiškesnis, bet nori, kad tėvai (globėjai) būtų prieinami, kai reikia pagalbos;
 • gali identifikuoti ir pavadinti savo jausmus;
 • suvokia skirtumą tarp norų, motyvų ir veiksmų.

Socialinė raida:

 • dalyvauja bendruomenės veikloje;
 • patinka dirbti ir žaisti su kitais;
 • turi draugų;
 • žaidžia dažniausiai su savo lyties bendraamžiais;
 • gali pabūti vienas;
 • stiprus grupinės priklausomybės jausmas (pvz., skautai);
 • mokosi pasiekti tikslo ir varžytis;
 • mėgdžioja ir identifikuojasi su to paties lyties suaugusiuoju.

Kognityvinė (intelektinė, pažintinė) raida:

 • išvystyta  kalba (pvz., pasakoja anekdotus, laido juokelius);
 • užduoda faktinius klausimus (pvz., nori žinoti „kodėl“, „kaip“ ir „kada“);
 • gali suvokti abstrakčias sąvokas;
 • sėkmę vertina pagal sugebėjimą rašyti, skaityti ir skaičiuoti;
 • mėgsta užduotis  orientuotas į rezultatą (pvz., siuvimas, medžio darbai);
 • mokosi sistemiškai ir apibendrintai mąstyti apie konkrečius dalykus;
 • mokosi suvokti praeities, dabarties ir ateities sąvokas.

Moralinė raida:

 • pradeda išgyventi konfliktą tarp tėvų ir bendraamžių vertybių;
 • stiprus teisingumo jausmas;
 • taisyklės yra svarbios ir jų turi būti paisoma (pvz., negerai laužyti taisykles).