Veiklą 2022 m. pabaigoje pradėjęs Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras kuria vieningą paslaugų organizavimo praktiką, stiprina specialistų kompetencijas ir padeda jiems spręsti kylančius sunkumus.

 

Centras vienija ir paslaugas teikia specialistams, dirbantiems projektuose „Kompleksinės paslaugos šeimai“ (organizuojantiems ir teikiantiems kompleksines paslaugas šeimai) visoje Lietuvoje.

 

Įgyvendinant Centro veiklas, organizuojami mokymai, konferencijos, pristatoma metodinė medžiaga, teikiamos konsultacijos. Specialistai kviečiami dalintis gerąja patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir pristatoma užsienio šalių patirtis. Kuriamas savalaikės pagalbos paslaugų teikėjams, dirbantiems su sudėtingais atvejais, mechanizmas, kuris padės lengviau įveikti darbe kylančius iššūkius. Formuojama vieninga kompleksinių paslaugų teikimo praktika, atsižvelgiant į Lietuvos savivaldybių poreikius ir resursus, padės užtikrinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.

 

Jeigu norite gauti Metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro informaciją: kvietimus į mokymus, konferencijas, supervizijas; metodinę medžiagą ir kt., prašome užsiregistruoti čia: https://forms.gle/uGD1uKF1JYm1SxQv6

 

Naujienas sekti ir bendrauti kviečiame čia: https://www.facebook.com/metodiniscentras

 

Projektą „Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras“:

ĮGYVENDINA  

FINANSUOJA