Paskelbta: 2015 08 15

Martynas ir Vaidas: „Mes net robotą konstravome“

Dešimtmetis Martynas mėgsta žaisti kompiuterinius žaidimus ir laiką leisti su draugais. „Big Brothers Big Sisters“ programoje dalyvauja kaip Mažasis draugas. Dvidešimt devynerių Vaidas – elektronikos inžinierius, laisvalaikiu mėgsta žaisti tinklinį. Programoje „Big Brothers Big Sisters“ dalyvauja kaip savanoris – Didysis draugas.

Pradžia programoje

Martyno mama Laura:  „Martynas auga be vyriškos kompanijos. Laikui bėgant, ėmiau pastebėti, kad jam vis didesnę įtaką daro jo bendraamžiai, o neturint gero, brandaus autoriteto šalia, manau, tai nėra saugu. Norėjosi išspręsti autoritetų problemą, o ir jam pačiam būtų smagiau turėti vyresnį draugą, tad atkreipiau dėmesį į „Big Brothers Big Sisters” programą. Kai Martynui suėjo septyneri metai užsirašėme į laukiančiųjų sąrašą ir Didžiojo draugo kantriai laukėme net pusantrų metų“.

Vaidas: „Apie „Big Brothers Big Sisters“ sužinojau tuo metu kai, kurį laiką, gyvenau Amerikoje. Kuomet darbinėje karjeroje padaręs pertrauką baigiau magistro studijas, turėjau nemažai laisvo laiko, tad norėjosi nuveikti ką nors naudingo visuomenei – prisiminiau BBBS. Baigus apmokymus susipažinome su Martynu“. 

Martynas: „Pirmasis susitikimas labai įsiminė. Iš pradžių buvo kiek nedrąsu ir net truputį gėda. Atrodė, kad nebus apie ką kalbėti su svetimu žmogumi. Bet netrukus įsidrąsinau“. 

Martyno mama Laura: „Draugystės pradžioje aš šiek tiek jaudinausi. Net norėdavosi būti ten kur jie susitinka. Netrukus supratau, kad man tai neįprasta, nes tuo metu kai nėra Martyno, tarsi, nebežinau kuo man pačiai užsiimti. Bet greitai apsipratau, dabar nė į laikrodį nebežvilgčioju. Vaidu visiškai pasitikiu“.

Draugauti smagu!

Martynas: „Kai susitinkame su Vaidu kartais žaidžiame karinius žaidimu, kartais einame į kiną. Mes net konstravome robotą! Susitikimų su Vaidu labai laukiu! Vaidas yra vienas iš mano geriausių draugų. Koks sutapimas – mano ir Vaido gimtadienius skiria tik viena diena!”

Vaidas: „Esame sutarę, kad vieną kartą aš pasiūlau ką susitikę kartu galime veikti, kitą kartą pasiūlo Martynas“.

Martyno mama Laura: „Po susitikimų su Vaidu Martynas grįžta kaip „ant sparnų“! Nesvarbu ką veikė susitikę, ar filmą žiūrėjo, ar kur nors vaikštinėjo – visada grįžus tik labai geros emocijos ir pakylėjimas“.

Kai turi gerą draugą…

Martyno mama Laura: „Labai džiaugiuosi šia judviejų draugyste. Ji kiek kitokia nei būna tarp tėvų ir vaikų kuomet dalį laiko būtinai reikia skirti pamokų ruošai, buičiai ir įvairių problemų sprendimui, o mažesniems, bet vaikui svarbiems dalykams, laiko, kitąsyk, lieka mažiau ar visai nelieka. BBBS programos dalyviai bendraudami gali savo susitikimo laiką skirti tik tam, kas būtent jiems tuo metu atrodo svarbu. Matau kaip draugaudamas su Vaidu Martynas keičiasi. Jis nebekreipia dėmesio, jei kas iš aplinkinių ir pasišaipo, jam dabar svarbesnė ne pastarųjų, o geriausių draugų nuomonė. Martynas dabar sėkmingiau pats atranda kaip spręsti iškylančius sunkumus. Beje, po paskutiniojo susitikimo su Vaidu, Martynas nusprendė, kad taupys pinigus studijoms universitete…“

Vaidas: „Draugaudamas su Martynu keičiuosi ir aš, manau, kad tampu kantresniu. Man patinka ir tai, kad susitikimų metu, bendraudamas savotiškai pailsiu, o jei tuo metu ir turiu kokių rūpesčių – užsimirštu“.

Martyno mama Laura: „Manau, kad „Big Brothers Big Sisters“ programa labai reikalinga ir aktuali. Labai dažnai vaikai savo socialiniame gyvenime kažko stokoja: vienam trūksta brolio, kitam draugo, trečią slegia dar kažkas ko, ir labai norėdami, tėvai patys negali išspręst

Vaidas: „Dvejojantiems, savanoriauti ar ne, iš asmeninės patirties galiu pasakyti po „turiu nedaug laiko“ dažniausia slepiasi „aš tingiu“. Dvi valandos per savaitę daug laiko neatima“.

Martyno ir Vaido draugystę papasakojo: Vilija Poškevičiūtė

Draugystės kadrus sugavo: Ugnius Naudžius