Amžiaus tarpsnių ypatumai ir ryšio stiprinimas su vaiku

 

Vaikai auga saugūs, laimingi, sėkmingi ir emociškai sveiki tik tuomet, kai šalia esantys suaugusieji su jais kuria pagarbius ir patikimus santykius. Geri santykiai su tėvais stiprina vaikų motyvaciją ir psichologinį atsparumą, ugdo savivertę, mažina konfliktų, skatina bendradarbiavimą. Įtempti santykiai didina nepasitikėjimą, sukuria emocinę įtampą, smukdo vaikų savivertę, slopina kūrybiškumą.

Vaikų ir tėvų santykiai geri, jeigu vaikas pasipasakoja naujienas, aprašo pagalbos, pasisako apie sunkumus, patyčias, nesėkmę, klaidą, bendrauja draugiškas tonu, pasiūlo savo pagalbą, rimtai priima suaugusiojo pasiūlymus. Reikėtų susirūpinti, jei vaikas labai dažnai kalba pašaipiai ir nepagarbiu tonu, nesidalija nei savo mintimis, nei jausmais, nei asmeninio gyvenimo įvykiais, neprašo pagalbos, nekreipia dėmesio į tėvų pasiūlymus. Tai gali rodyti, kad vaikas jaučiasi nesaugiai ir nepasitiki suaugusiais.

 

Pozityvius santykius sukurti padeda: 

– rimtas domėjimasis vaiku: jo mintimis, jausmais, interesais, sunkumais, norais ir poreikiais;

– bendra veikla;

– individualus laikas su vaiku;

– lūkesčiai, atitinkantys vaiko amžių ir galimybes;

– nuoseklumas, aiškios taisyklės ir ribos;

– sąžiningumas;

– pagyrimai ir paskatinimai;

– nutrūkusio ryšio atkūrimas, atsiprašymas;

– pagalba;

– emocijų valdymas, konstruktyvus pykčio reiškimas, elgesio modeliavimas – kai tėvų žodžiai ir elgesys sutampa.

 

Geram tarpusavio ryšiui kurti trukdo:

– moralizavimas, pamokslavimas;

– kritikavimas;

– lyginimas ir nuvertinimas;

– gąsdinimas, rėkimas, mušimas, fizinės bausmės;

– sarkazmas, pašaipos, ironija;

– netikėjimas vaiko jėgomis, dažnas nusivylimo rodymas.

 

Žinant, kiekvienam amžiaus tarpsniui būdingus ypatumus, kur kas lengviau suprasti vaiko elgesio priežastis, efektyviai spręsti konfliktus ir stiprinti tarpusavio ryšį.

 

Mažylis iki 3-ejų metų

 

Vaikas nuo 4-erių iki 6-erių metų

 

Mokyklinukas nuo 7-erių iki 12-likos metų

 

Paauglys nuo 13-likos iki 18-likos metų